Sopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Suomen Tasavaltaan kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen.

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö ovat päättäneet tehdä tämän Sopimuksen ja nimittäneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti

Uuno Takin ja Sakari Tuomiojan;

SNT-Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö

Pavel Nikolajevitsh Kumykinin, jotka, vaihdettuaan oikeiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavalta luovuttaa Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle Paatsjoen varrella olevan sadanseitsemänkymmenenkuuden (176) neliökilometrin suuruisen Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen tällä alueella olevine kiinteine rakennuksineen ja laitteineen, siten että tämä alue liitetään Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton valtakunnan alueeseen ja nykyinen Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välinen raja tällä alueella muuttuu oheellisen kartan ja rajakuvauksen mukaisesti.

2 artikla

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto suorittaa Suomen Tasavallalle tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisesti SNT-Liitolle luovutettavasta alueesta kertakaikkisen seitsemänsadanmiljoonan (700.000.000) Suomen markan korvauksen, joka korvaus käsittää myös alueella sijaitsevat rakennukset ja laitteet.

3 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklan mukaisesti muuttuvan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen rajalinjan merkitsemiseksi maastoon Sopimuspuolet muodostavat Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajankäynnin sekakomitean.

Komitean on suoritettava rajalinjan merkitseminen maastoon lokakuun 1 päivään 1947 mennessä.

4 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava mahdollisimman pian ja tulee se voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä.

Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Moskovassa.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen- ja venäjänkielillä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tehtiin Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1947.

Liite Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken helmikuun 3 p:nä 1947 tehtyyn sopimukseen.

Kuvaus alueesta, jonka Suomen Tasavalta luovuttaa Neuvostoliitolle.

Kyseessäolevan alueen rajan lähtökohtana on Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnanrajalla oleva piste, jonka koordinaatit ovat 68°52,2' pohjoista leveyttä ja 28°48,4' itäistä pituutta.

Tästä alueen rajalinja kulkee luoteissuuntaan pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°53,2' pohjoista leveyttä ja 28°40' itäistä pituutta, sekä sieltä edelleen länteen pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°53,1' pohjoista leveyttä ja 28°28,4' itäistä pituutta.

Edelleen rajalinja kulkee luoteissuuntaan ylittäen Paatsjoen, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°54,9' pohjoista leveyttä ja 28°25,2' itäistä pituutta. Tästä pisteestä rajalinja kääntyy koilliseen kulkien pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 68°55,8 pohjoista leveyttä, 28°30' itäistä pituutta, ja suuntautuu sitten suorana viivana täsmälleen koilliseen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Norjan ja Suomen rajojen yhtymäpisteeseen.

Sopimuksen 3 artiklassa mainittu Suomen ja Neuvostoliiton Rajasekakomitea asettaa rajamerkit ja laatii tarkan kuvauksen kyseessäolevan alueen rajalinjasta, merkiten sen karttaan, jonka mittakaava on 1 : 25,000.

Mainitun komitean laatima rajalinjan kuvaus ja kartta on kummankin hallituksen hyväksyttävä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.