Valtiosopimukset: 1947

20/1947
Asetus
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Austraalian, Etelä-Afrikan Unionin, Intian, Kanadan, Tsekkoslovakian, Ukrainan Sosialistisen Neuvostotasavallan, Uuden Seelannin sekä Valko-Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan välisen rauhansopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Rauhansopimus Suomen kanssa.
19/1947
Laki
Laki Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Austraalian, Etelä-Afrikan Unionin, Intian, Kanadan, Tsekkoslovakian, Ukrainan Sosialistisen Neuvostotasavallan, Uuden Seelannin sekä Valko-Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan välisen rauhansopimuksen hyväksymisestä.
14/1947
Laki
Laki eräiden teollisoikeuksien voimassa pysyttämisestä tai ennalleenpalauttamisesta.
13/1947
Asetus
Asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1946 muutosasiakirjan sekä sopimuksen, joka koskee niiden sopimusten osittaista muuttamista, jotka Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi on hyväksynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla siihen asti pidetyllä istuntokaudellaan, voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Kansainvälisen työjärjestön perussääntöä koskeva muutosasiakirja
Sopimus tms.
Kansainvälisen työjärjestön perussääntö
Sopimus tms.
Julkilausuma, joka koskee Kansainvälisen työjärjestön päämäärää ja tehtäviä.
Sopimus tms.
Sopimus (N:o 80), joka koskee niiden sopimusten osittaista muuttamista, jotka Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi on hyväksynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla siihen asti pidetyllä istuntokaudellaan ja jonka tarkoituksena on määrätä eräiden kansliatehtävien vastaisesta hoitamisesta, joista mainittujen sopimusten mukaan on huolehtinut Kansainliiton pääsihteeri, ja tehdä niihin täydentävät muutokset, jotka Kansainliiton purkaminen ja Kansainvälisen työjärjestön perussäännön muuttaminen ovat tehneet tarpeellisiksi.
9/1947
Asetus
Asetus Jäniskosken ja Niskakosken alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen sekä Suomessa olevien, Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Suomen Tasavaltaan kuuluvan Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen.
Sopimus tms.
Sopimus Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä Neuvostoliiton tarpeisiin.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA joka liittyy Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehdyn Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käyttöä Neuvostoliiton tarpeisiin koskevan sopimuksen 9 artiklaan.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken tehtyyn sopimukseen Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä Neuvostoliiton tarpeisiin.
8/1947
Laki
Laki Jäniskosken ja Niskakosken alueen liittämisestä Neuvostoliiton alueeseen sekä Suomessa olevien, Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta.
6/1947
Asetus
Asetus kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1937 hyväksymän, turvallisuusmääräyksiä rakennusteollisuudessa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimusehdotus (N:o 62), joka koskee turvallisuusmääräyksiä rakennusteollisuudessa.
5/1947
Asetus
Asetus kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1936 hyväksymän, kauppa-alusten päällystön ammattipätevyyden minimivaatimuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimusehdotus (N:o 53), joka koskee kauppa-alusten päällystön ammattipätevyyden minimivaatimuksia.
4/1947
Asetus
Asetus kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1926 hyväksymän, merimiesten työsopimusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimusehdotus, joka koskee merimiesten työsopimusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.