47/1938

Ulkoasiainministeriön ilmoitus henkistä yhteistyötä Suomen ja Puolan välillä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa täten, että sille tehdyn ilmoituksen mukaan ovat Suomen opetusministeri ja Puolan kirkollis- ja opetusministeri 14 päivänä helmikuuta 1938 Varsovassa allekirjoittaneet henkistä yhteistyötä Suomen ja Puolan välillä koskevan pöytäkirjan, joka on voimassa sanotusta päivästä lukien.

Edellä mainitun pöytäkirjan sanamuoto on seuraava:

Henkistä yhteistyötä Puolan ja Suomen välillä koskeva Pöytäkirja

Suomen opetusministeri ja Puolan kirkollis- ja opetusministeri,

neuvotellessaan tänään keskenään, ovat todenneet, että molemminpuolisesti halutaan kehittää ja syventää Puolan ja Suomen välisiä suhteita tieteen, kirjallisuuden ja taiteen aloilla.

Tämän toteuttamiseksi he ovat päättäneet

1) jatkaa molempien maiden kielten tähänastisia opetuskursseja Varsovan ja Helsingin yliopistoissa, kiinnittämällä kielenopetuksen ohella huomiota, mikäli mahdollista, myöskin sivistyshistoriaan;

2) mahdollisuuksien mukaan perustaa joko puolalaisia ja suomalaisia osastoja Puolan ja Suomen yliopistojen kirjastoihin tai erikoisia laitoksia tieteellisten, kirjallisten ja taiteellisten suhteiden kehittämiseksi;

3) järjestää molempien maiden korkeakoulujen professorien ja muiden henkisen elämän edustajien vaihtoa luentojen tai opetuskurssien pitämistä varten;

4) vastavuoroisuutta noudattaen helpottaa molempien maiden tiedemiesten ja ylioppilaiden opiskelua ja tutkimustyötä toisessa maassa;

5) helpottaa matkoja, joiden tarkoituksena on lähempi tutustuminen toiseen maahaan;

6) vastavuoroisuuden perusteella edistää kaunokirjallisten ja tieteellisten teosten kääntämistä;

7) suorittaa molemmissa maissa käytännössä olevien oppikirjojen tarkistuksia, jotta oikeiden tietojen saaminen kummastakin maasta kävisi mahdolliseksi;

8) edistää omassa maassaan toisen maan taiteellisten ja tieteellisten teosten esityksiä (näyttelyjä, teatteri- ja filmiesityksiä, konsertteja, taiteilijakiertueita);

9) edistää virallisten julkaisujen sekä tieteellisten laitosten julkaisemien aikakausikirjojen vaihtoa.

Molempien maiden välisten kulttuurisuhteiden kehittämistä tarkoittavien toimenpiteiden yhdenmukaistuttamiseksi he tulevat perustamaan kumpikin omaan maahansa komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia ylläolevien määräyksien toteuttamiseksi.

Sanotut komiteat voivat olla suoranaisessa kirjeenvaihdossa keskenään.

Varsovassa, 14 päivänä helmikuuta 1938.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.