31/1938

Asetus Genèvessä 2 päivänä lokakuuta 1937 laaditun historianopetusta koulukirjojen tarkistusta) koskevan julkilausuman voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Genèvessä 2 päivänä lokakuuta 1937 laadittu historianopetusta (koulukirjojen tarkistusta) koskeva julkilausuma on Suomen puolesta allekirjoitettu 16 päivänä syyskuuta 1938, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu julkilausuma on oleva voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1938.

Historianopetusta (koulukirjojen tarkistusta) koskeva julkilausuma.

Asianomaisten hallitustensa nimessä allekirjoittaneet valtuutetut:

haluten vahvistaa ja kehittää hyviä suhteita, jotka niitä yhdistävät toisiin maihin;

vakuuttuneina siitä, että nämä suhteet vahvistuvat enemmän, jos uudet sukupolvet jokaisessa maassa saavat laajemmat tiedot toisten kansojen historiasta;

tunnustaen välttämättömäksi torjua vaarat, jotka voivat johtua koulukirjoissa esiintyvästä, erinäisten historiallisten tapahtumien tendenssimäisestä esityksestä;

selittävät kukin omasta puolestaan sopivansa seuraavista periaatteista:

1. Olisi suotava, että jokaisessa maassa kiinnitettäisiin asianomaisten viranomaisten samoin kuin koulukirjain tekijäin huomiota siihen:

a) että toisten kansojen historialle olisi varattava mahdollisimman paljon tilaa;

b) että yleisen historian opetuksessa olisi tähdennettävä sellaisia näkökohtia, jotka ovat omansa tekemään ymmärrettäväksi kansojen keskinäisen riippuvaisuuden.

2. Olisi suotavaa, että jokainen hallitus koettaisi ottaa selville, millä keinoin - varsinkin mitä tulee koulukirjojen valintaan - koulunuorisoa voitaisiin varjella kaikilta esityksiltä ja tulkinnoilta, jotka saattavat herättää vääriä ennakkoluuloja muita kansoja kohtaan.

3. Olisi suotavaa, että jokaisessa maassa muodostettaisiin - henkisen yhteistyön kansallisen komission toimesta, missä sellainen on, mahdollisessa yhteistyössä muiden pätevien elinten kanssa - opettajakunnan jäsenistä kokoonpantu komitea, johon kuuluisi myös historianopettajia.

Tällä tavoin asetetuilla komiteoilla olisi oikeus olla yhteistyössä keskenään, ja niiden tehtävänä olisi joka tapauksessa tutkia tässä julkilausumassa esitettyjä kysymyksiä sekä tehdä ehdotuksia asianomaisille kansallisille viranomaisille tai elimille. Erityisesti niiden olisi siinä tapauksessa, että koulukirjojen tarkistus niiden mielestä osoittautuisi välttämättömäksi, noudatettava henkisen yhteistyön kansainvälisen komission 29 päivänä heinäkuuta 1925 herra Casares'in ehdotuksesta hyväksymässä päätöslauselmassa tarkoitettua menettelytapaa, jonka päätöslauselman suositukset henkisen yhteistyön kansainvälinen komissio on vahvistanut ja täydentänyt vuosina 1932 ja 1933 sekä Kansainliiton yleiskokous hyväksynyt.

4. Tämä julkilausuma, jonka ranskan- ja englanninkielinen teksti ovat yhtä todistusvoimaiset, on päivätty tälle päivälle ja on avoinna allekirjoitettavaksi jokaisen Kansainliiton jäsenen tai jokaisen Liittoon kuulumattoman valtion puolesta, jolle on toimitettu puheenaoleva ehdotus julkilausumaksi.

5. Kansainliiton pääsihteerin on rekisteröitävä tämä julkilausuma niin pian, kuin siihen on saatu kaksi allekirjoitusta, jolloin se tulee voimaan.

6. Kansainliiton pääsihteerin tulee tiedoittaa Kansainliiton Jäsenille sekä 4 kohdassa tarkoitetuille valtioille vastaanotetuista allekirjoituksista.

Tehty Genèvessä 2 päivänä lokakuuta 1937 yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon ja josta annetaan yhdenmukaisiksi todistetut jäljennökset kaikille Kansainliiton jäsenille sekä 4 kohdassa tarkoitetuille, Liittoon kuulumattomille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.