20/1938

N. s. Oslo-valtioiden kesken Oslossa 11.5.1938 allekirjoitettu selityskirja.

SELITYSKIRJA.

Kauppavaihdon kehittämisestä Haagissa 28 päivänä toukokuuta 1937 tehdyn sopimuksen allekirjoittajahallitukset, s. o. Belgian, Tanskan, Suomen, Luxemburgin, Norjan, Alankomaiden ja Ruotsin hallitukset,

tunnustaen, ettei maailmansuhdanteiden kehityksen johdosta ole tällä hetkellä mahdollista uusia sopimusta;

haluten kuitenkin jatkaa sitä taloudellista yhteistyötä, jonka ne ovat aloittaneet allekirjoittamalla Oslossa 22 päivänä joulukuuta 1930 taloudellisesta lähentymisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan;

ilmoittavat olevansa valmiit, heti kun taloudelliset olosuhteet sallivat, ryhtymään uudelleen yhteisiin neuvotteluihin tarkoituksessa vähentää kaupan rajoituksia, etenkin myöntämällä vastavuoroisesti tiettyjä tuontihelpoituksia tavaroille, joilla on merkitystä niiden keskinäisessä kaupassa.

Tänä väliaikana kukin niistä tulee kohtelemaan mitä suurimmalla suopeudella toisista allekirjoittajavaltioista peräisin ja lähtöisin olevien tavaroiden tuontia. Siinä tapauksessa että sen on pakko ryhtyä suojelutoimenpiteisiin, tulee se ottamaan toisten maiden edut huomioon ja yrittämään ylläpitää säännöllisiä taloudellisia suhteita.

Lisäksi yllämainitut hallitukset ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1. Kukin niistä antaa, mikäli mahdollista, tiedon toisille hallituksille, varatakseen näille tilaisuuden esittää mahdolliset huomautuksensa, kaikista toimenpiteistä, jotka saattavat paljousrajoitusten, valuuttavalvonnan tai erikoisten tuontimaksujen alaiseksi sellaisten tavarain tuonnin, jotka eivät siihen saakka ole olleet tällaisten toimenpiteiden kohteena. Tämä ilmoitus on periaatteessa annettava 15 päivää ennen sitä päivämäärää, jolloin kysymyksessä oleva toimenpide on tarkoitettu tulevaksi voimaan. Jos jonkin hallituksen olisi mahdotonta noudattaa mainittua määräaikaa, pitäisi sen siitä ilmoittaa muille allekirjoittajahallituksille.

2. Siinä tapauksessa, että jokin hallitus havaitsisi toisen allekirjoittajavaltion kansalaisten harjoittavan alueellaan taloudellisia etujaan vaarantavaa epänormaalia kilpailua, on viimemainitun valtion pyydettäessä suostuttava neuvottelemaan tästä kysymyksestä. Hallitus, jonka puoleen siten on käännytty, panee toimeen tutkimuksen tässä asiassa ja, tarpeen vaatiessa, pohtii yksissä neuvoin pyynnön esittäneen valtion kanssa toimenpiteitä, joihin ryhtyminen tekisi mahdolliseksi moitteen aiheuttaneen asiaintilan lopettamisen.

Allekirjoittajahallitusten kesken voidaan ryhtyä neuvotteluihin myöskin muissa sellaisissa tapauksissa, joissa epänormaali kilpailu vaarantaa jonkin niistä taloudellisia etuja.

3. Oslossa 22 päivänä joulukuuta 1930 taloudellisesta lähentymisestä tehdyn sopimuksen I artiklan määräysten mukaisiin tiedonantoihin on, mikäli mahdollista, seuraavien täydentävien tietojen, taulukkoon ryhmitettyinä liityttävä:

a) se tullitariffin numero, jota suunniteltu muutos koske;

b) voimassaoleva tulli;

c) ehdotettu tullimäärä;

d) kysymyksessä olevan tavaran tuonnin määrä ja arvo kunkin tämän selityskirjan allekirjoittaneen valtion alueelta viime vuosina.

Samanlaiset tiedot annetaan ylläolevaa kohtaa 1 sovellettaessa, mikäli ilmoitetut toimenpiteet antavat siihen aiheen.

Tiedot annetaan useammassa kappaleessa ja, periaatteessa, ranskankielellä.

4. Allekirjoittajahallitukset järjestävät aika ajoittain Haagissa 28 päivänä toukokuuta allekirjoitetun, taloudellista yhteistyötä koskevan pöytäkirjan edellyttämiä valtuutettujen kokouksia.

5. Tämä selityskirja tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1938. Allekirjoittajavaltioiden yllämainituissa kohdissa 1, 2 ja 3 tekemät sitoumukset voidaan irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän selityskirjan.

Tehtiin Oslossa yhdentenätoista päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkahdeksan yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan ulkoasiainministeriön arkistoon Oslossa; se toimittaa siitä yhtäpitävän jäljennöksen allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.