41/1935

Allekirjoituspöytäkirja.

I.

Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen on Italian valtuuskunta ilmoittanut seuraavaa: "Vaikkakin A-liitteessä mainitut juustot olisi mainittu vain esimerkin vuoksi, haluaa Italian valtuuskunta erikoisesti ilmoittaa, että Grana-tyyppisten juustojen suhteen voidaan näytteen ottoa kairalla (I a) käyttää nuoriin juustoihin, kun taas kovettuneiden juustojen suhteen on näytteen otto leikkaamalla sektori (I b) parempi."

II.

Allekirjoittaessaan tämän sopimuksen on Tanskan valtuuskunta ilmoittanut seuraavaa: "Tanskan hallitus on sitä mieltä, että on hyvin vaikeaa laatia näytteiden otosta ja juustojen tutkimisesta yleisiä määräyksiä, jotka soveltuisivat kaikkiin tapauksiin ja kaikkiin maihin. Tämän johdosta on Tanskan hallitus sitä mieltä, että nämä määräykset eivät saa sisältyä yleissopimukseen, vaan niiden laatiminen on jätettävä kunkin maan huoleksi."

Kansainvälinen Maatalousinstituutti.

Allekirjoittaneet, maatalousinsinööri Waldemar Raythe de Queiroz e Silva sekä agronoomi ja eläinlääkäri Jorge de Sà Earp, Brasilian Yhdysvaltojen tasavallan hallituksen varustamina säännönmukaisilla valtuuksilla ja valtakirjoilla "Juustonäytteiden ottomenetelmien ja juustojen analyysin yhdenmukaistamissopimuksen" allekirjoittamista varten, voimatta odottamattomien seikkojen vuoksi ottaa osaa sitä koskevan konferenssin istuntoihin, ovat tutustuneet Roomassa tässä tarkoituksessa 26 päivänä kuluvaa huhtikuuta allekirjoitettuun sopimukseen ja, pitäen sitä oman maansa etujen mukaisena sekä hyväksyen sen täydellisesti, allekirjoittavat sen yksimielisesti kaikkien muiden sen allekirjoittaneiden valtioiden kanssa Brasilian nimessä, sopimusmaan ominaisuudessa.

Tämä pöytäkirja katsotaan edellä mainitun 26 päivänä huhtikuuta 1934 tehdyn sopimuksen oleelliseksi osaksi.

Roomassa, 27 päivänä huhtikuuta 1934.

Kansainvälinen Maatalousinstituutti.

Allekirjoittanut, tohtori Lars Arne Alexander Homén, Suomen hallituksen varustamana säännönmukaisilla valtuuksilla ja valtakirjalla "Juustonäytteiden ottomenetelmien ja juustojen analyysin yhdenmukaistamissopimuksen" allekirjoittamista varten, voimatta odottamattomien seikkojen vuoksi ottaa osaa sitä koskevan konferenssin istuntoihin, on tutustunut Roomassa tässä tarkoituksessa 26 päivänä kuluvaa huhtikuuta allekirjoitettuun sopimukseen ja, pitäen sitä oman maan etujen mukaisena sekä hyväksyen sen täydellisesti, allekirjoittaa sen yksimielisesti kaikkien muiden sen allekirjoittaneiden valtioiden kanssa Suomen nimessä, sopimusmaan ominaisuudessa.

Tämä pöytäkirja katsotaan edellä mainitun 26 päivänä huhtikuuta 1934 tehdyn sopimuksen oleelliseksi osaksi.

Roomassa, 27 päivänä huhtikuuta 1934.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.