20/1935

Laki Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 19 päivänä marraskuuta 1934 tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 19 päivänä marraskuuta 1934 tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen määräykset olkoot, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa, niinkuin niistä on sovittu.

2 §.

Milloin sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen mukaan Suomen tuomioistuimelle tai tuomarille, jonka virka-alueella kuolinpesällä on omaisuutta, tehdään esitys tässä valtakunnassa olevan, kuolinpesälle kuuluvan omaisuuden luetteloimisesta, on tuomioistuimen tai tuomarin määrättävä sopiva henkilö toimittamaan luetteloiminen ja omaisuuden arvioiminen sekä laatimaan luettelo veloista, joista tämä omaisuus kiinnityksen nojalla tai muuten on erityisesti vastaava.

Tuomioistuimen tai tuomarin on myös esityksestä, joka tehdään sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen mukaan, määrättävä sopiva henkilö huolehtimaan velallisen Suomessa olevan omaisuuden hoidosta, kunnes kuolinpesän hallinto voi ottaa sen huostaansa. Sen, jolle määräys on annettu, on ryhdyttävä toimiin omaisuuden myymiseksikin, milloin vaara on tarjona, että omaisuus turmeltuu, sen arvo nopeasti alenee tai sen hoitokustannukset muodostuvat suhteettoman suuriksi.

3 §.

Jos on tehty esitys sellaiseen toimeen ryhtymisestä, josta 2 §:ssä puhutaan, ja tuomioistuin tai tuomari katsoo toimenpiteen aiheuttamien kustannusten olevan ennakolta suoritettava, vaadittakoon siltä, joka toimenpidettä on pyytänyt, kohtuullinen ennakkosuoritus.

4 §.

Jos sen mukaan, mitä sopimuksessa on määrätty, jossakin asiassa on sovellettava vieraan valtion lakia, tulee oikeuden, jollei se tunne lain sisällystä eikä asianosainen näytä sitä toteen, hankkia siitä selvitys ulkoasiainministeriöltä.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1935.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.