10/1935

Chilen kanssa tehty väliaikainen kauppasopimus

Noottien vaihto. 1. Suomen Santiago-lähettiläs Chilen ulkoasiainministerille.

Santiago, 1 päivänä maaliskuuta 1935.

Herra ministeri,

Viitaten keskusteluihin, joita minulla oli kunnia käydä Teidän Ylhäisyytenne kanssa Suomen ja Chilen välisten kauppasuhteiden järjestämiseksi ja tehostamiseksi, ilmoitan kunnioittaen, että hallitukseni on valtuuttanut minut tekemään Teidän Ylhäisyytenne hallituksen kanssa seuraavan-sisältöisen väliaikaisen sopimuksen:

a) Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen ehdottoman ja rajoittamattoman suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tulleja, lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn ehkä kohdistuvia määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja.

b) Näin ollen ei kummankaan sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa edellämainituissa kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleviin samanlaisiin tuotteisiin.

c) Samaten ei kummankaan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle vietäviksi määrättyihin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa näissä kohdin soveltaa muita ta korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin.

d) Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on edelläsanotuissa kohdin myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrätyille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin.

e) Suomi sitoutuu olemaan tämän sopimuksen voimassaolon aikana muuttamatta sitä kohtelua, jota se nykyisin soveltaa Chilen salpietariin tämän vapaan maahantuonnin ja vapaan kaupan suhteen. Niin ollen ei tämä chileläinen tuote joudu tullimaksujen alaiseksi eikä sen kauppaa tulla rajoittamaan tuontiluvilla tai -kiintiöillä eikä valuuttasäännöstelyllä.

Samoin on sovittu, että kaikki ne edut, etuoikeudet tai erikoisvapaudet, jotka Suomi nyt tai vastedes saattaa myöntää tuotteille, jotka ovat Chilen salpietarin kaltaisia, ulotetaan heti ja ehdoitta viimemainittuunkin.

Edelläolevan määräyksen noudattamista varten on sovittu, että Chilen salpietarin kaltaisina tuotteina on pidettävä kaikkia typpipitoisia lannoitteita, olivatpa ne luonnollisia, keinotekoisia tai synteettisiä, ja samanlaisen kohtelun soveltamiselle mainittuun tuotteeseen on typen määrä kussakin tuotteessa otettava perustaksi.

f) Tämän sopimuksen mukaiset sitoumukset eivät kuitenkaan koske niitä etuja, jotka on myönnetty tai vastedes ehkä myönnetään naapurivaltioille rajaliikenteen helpottamiseksi, eikä myöskään etuja, jotka johtuvat toisen sopimuspuolen vastedes ehkä tekemästä tulliliitosta.

g) Suosituimmuutta, josta edellisissä artikloissa puhutaan, ei sovelleta niihin etuihin, jotka Chile saattaa myöntää toisille latinalaisen Amerikan maille, ellei niitä uloteta viimemainittuihin kuulumattomiin kolmansiin maihin, eikä siihen erikoiskohteluun, jota Suomi soveltaa tai saattaa soveltaa Viroon, Latviaan ja Liettuaan perinnäisen kaupankäyntinsa säilyttämiseksi näiden maiden kanssa.

h) Tämä sopimus, joka on voimassa kolme vuotta, on ratifioitava ja tulee voimaan heti ratifioimiskirjain vaihdon tapahduttua, mikä tapahtuu Buenos Airesissa mahdollisimman pian. Sopimuspuolet ovat sopineet tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä huhtikuuta 1935 alkaen.

Ellei kumpikaan sopimuspuoli ole sitä kuutta kuukautta ennen mainitun kolmivuotisjakson päättymistä sanonut irti, on se voimassa edelleen kuusi kuukautta lukien siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on sanonut sen irti.

Käytän tilaisuutta j. n. e.

Noottien vaihto. 2. Chilen ulkoasiainministeri Suomen Santiagon-lähettiläälle.

Santiago, 1 päivänä maaliskuuta 1935.

Herra ministeri,

Tänään päivätyllä nootilla on Teidän Ylhäisyytenne saattanut Chilen hallituksen tietoon hallitustemme kesken tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen sanamuodon, nimittäin:

a) Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen ehdottoman ja rajoittamattoman suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tulleja, lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn ehkä kohdistuvia määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja.

b) Näin ollen ei kummankaan sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa edellämainituissa kohdin soveltaa muita tai korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleviin samanlaisiin tuotteisiin.

c) Samaten ei kummankaan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle vietäviksi määrättyihin luonnon- tai teollisuustuotteisiin saa missään tapauksessa näissä kohdin soveltaa muita ta korkeampia tulleja, maksuja ja rasituksia eikä myöskään muita tai rasittavampia määräyksiä ja muodollisuuksia kuin niitä, jotka kohdistuvat minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin.

d) Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on edelläsanotuissa kohdin myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi määrätyille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi määrättyihin samanlaisiin tuotteisiin.

e) Suomi sitoutuu olemaan tämän sopimuksen voimassaolon aikana muuttamatta sitä kohtelua, jota se nykyisin soveltaa Chilen salpietariin tämän vapaan maahantuonnin ja vapaan kaupan suhteen. Niin ollen ei tämä chileläinen tuote joudu tullimaksujen alaiseksi eikä sen kauppaa tulla rajoittamaan tuontiluvilla tai -kiintiöillä eikä valuuttasäännöstelyllä.

Samoin on sovittu, että kaikki ne edut, etuoikeudet tai erikoisvapaudet, jotka Suomi nyt tai vastedes saattaa myöntää tuotteille, jotka ovat Chilen salpietarin kaltaisia, ulotetaan heti ja ehdoitta viimemainittuunkin.

Edellä olevan määräyksen noudattamista varten on sovittu, että Chilen salpietarin kaltaisina tuotteina on pidettävä kaikkia typpipitoisia lannoitteita, olivatpa ne luonnollisia, keinotekoisia tai synteettisiä, ja samanlaisen kohtelun soveltamiselle mainittuun tuotteeseen on typen määrä kussakin tuotteessa otettava perustaksi.

f) Tämän sopimuksen mukaiset sitoumukset eivät kuitenkaan koske niitä etuja, jotka on myönnetty tai vastedes ehkä myönnetään naapurivaltioille rajaliikenteen helpottamiseksi, eikä myöskään etuja, jotka johtuvat toisen sopimuspuolen vastedes ehkä tekemästä tulliliitosta.

g) Suosituimmuutta, josta edellisissä artikloissa puhutaan, ei sovelleta niihin etuihin, jotka Chile saattaa myöntää toisille latinalaisen Amerikan maille, ellei niitä uloteta viimemainittuihin kuulumattomiin kolmansiin maihin, eikä siihen erikoiskohteluun, jota Suomi soveltaa tai saattaa soveltaa Viroon, Latviaan ja Liettuaan perinnäisen kaupankäyntinsa säilyttämiseksi näiden maiden kanssa.

h) Tämä sopimus, joka on voimassa kolme vuotta, on ratifioitava ja tulee voimaan heti ratifioimiskirjain vaihdon tapahduttua, mikä tapahtuu Buenos Airesissa mahdollisimman pian. Sopimuspuolet ovat sopineet tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä huhtikuuta 1935 alkaen.

Ellei kumpikaan sopimuspuoli ole sitä kuutta kuukautta ennen mainitun kolmivuotisjakson päättymistä sanonut irti, on se voimassa edelleen kuusi kuukautta lukien siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on sanonut sen irti.

Käytän tilaisuutta j. n. e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.