6/1925

Suomen ja Islannin välinen, tehtaan- ja tavaramerkkien molemminpuolista suojelemista koskeva selityskirja.

Sittenkun Suomi ja Islanti ovat katsoneet hyödylliseksi suomalaisten ja islantilaisten tehtaan- ja tavaramerkkien molemminpuolisen suojelemisen, ovat allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, sopineet seuraavista määräyksistä:

I artikla.

Kummankin sopimusmaan kansalaiset nauttivat toisessa sopimusmaassa tehtaan- ja tavaramerkkeihin nähden samaa suojelusta kuin mitä tämän maan lainsäädäntö nyt tahi vastedes myöntää maan omille kansalaisille, kunhan vain täytetään ne ehdot ja muodollisuudet, mitä maan omien kansalaisten on täytettävä.

II artikla.

Sillä, joka on jommassakummassa sopimusmaassa oikeassa järjestyksessä pyytänyt suojelusta jollekin tehtaan- tai tavaramerkille, taikka hänen oikeudenhaltijallaan tulee, kolmannen miehen oikeuden säilyttämisen ehdolla, olla toisessa sopimusmaassa tehtävää hakemusta varten etuoikeus, joka on voimassa neljä kuukautta.

Se, joka tahtoo käyttää etuoikeutta aikaisemmin toisessa maassa tehdyn hakemuksen perusteella, on velvollinen tehdessään hakemusta toisessa maassa antamaan tiedon siitä, milloin se edellisessä maassa tehtiin.

III artikla.

Jokainen kotimaassaan asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- ja tavaramerkki on toisessa sopimusmaassa hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja sen tulee saada siellä suojelusta semmoisenaan, ellei merkki ole sellainen, jonka rekisteröiminen tämän toisen sopimusmaan laissa kielletään.

Toisen sopimusmaan kansalaiset eivät kuitenkaan tehtaan- ja tavaramerkkiin nähden voi toisessa sopimusmaassa nauttia laajempaa eikä pitempiaikaista suojelusta kuin mitä he nauttivat omassa maassaan.

IV artikla.

Tämä selityskirja tulee voimaan kummassakin maassa heti virallisen julkaisemisen tapahduttua ja on voimassa kuusi kuukautta siitä päivästä lukien, jolloin se jommankumman sopimuspuolen taholta on irtisanottu.

Vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän selityksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehtiin Kööpenhaminassa, kahtena kappaleena, maaliskuun 7 päivänä 1925.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.