Valtiosopimukset: 1923

31/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Tanskan välinen kauppa- ja merenkulkusopimus.
Sopimus tms.
Lisäpöytäkirja.
Sopimus tms.
Päätöspöytäkirja.
30/1923
Sopimus tms.
Suomen sekä Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välinen sopimus kuolleiden merimiesten jäämistöjen huolenpidosta.
29/1923
Sopimus tms.
Suomen sekä Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välinen kauppa- ja merenkulkusopimus.
Sopimus tms.
Allekirjoituspöytäkirja.
27/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus majakoiden tai sumumerkkien perustamista tai muuttamista koskevasta molemminpuolisesta tiedotuksesta.
26/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Alankomaiden välinen kauppasopimus.
23/1923
Sopimus tms.
Kansainvälinen sopimus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamisesta.
Sopimus tms.
Allekirjoittamispöytäkirja.
22/1923
Sopimus tms.
Kansainvälinen sopimus alusten yhteentörmäystä koskevain erinäisten määräysten yhdenmukaistuttamisesta.
20/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Ruotsin välinen merenkulkusopimus.
Sopimus tms.
Päätöspöytäkirja.
18/1923
Sopimus tms.
Kansainvälinen sopimus, sisältävä eräitä muutoksia Parisissa 20 päivänä toukokuuta 1875 allekirjoitettuun sopimukseen, joka tarkoittaa metrijärjestelmän kansainvälisen yhdenmukaisuuden ja täydellisentämisen turvaamista, samoinkuin sanottuun sopimukseen liitettyyn ohjesääntöön.
16/1923
Sopimus tms.
Kansainvälinen sopimus epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemisestä.
15/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Tanskan välillä vaihdetut ministeriaalinootit toisessa sopimusmaassa asuvien kansalaisten molemminpuolisesta vapauttamisesta sotapalveluksesta.
14/1923
Sopimus tms.
Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin Genèvessä vuonna 1921 hyväksymä, viikkolevon sovelluttamista teollisuusyrityksissä koskeva sopimus.
13/1923
Sopimus tms.
Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin Genèvessä vuonna 1921 hyväksymä, maataloustyöntekijäin yhdistymis- ja kokoontumisvapautta koskeva sopimus.
12/1923
Sopimus tms.
Liikenne- ja kauttakulkuvapautta koskevat sopimukset, jotka on tehty Barcelonassa 10 päivästä maaliskuuta 20 päivään huhtikuuta 1921 pidetyssä konferenssissa.
6/1923
Sopimus tms.
Suomen ja Ranskan välinen, Parisissa 13 päivänä heinäkuuta 1921 allekirjoitettu kauppasopimus
5/1923
Sopimus tms.
Norjan kanssa vaihdetut ministeriaalinootit mielisairaita koskevien tietojen molemminpuolisesta vaihdosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.