Sähköinen sopimussarja: 2022

Sopimussarjat numeroittain

46 - 27 26 - 7 6 - 1

46/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta, 21.6.2022
45/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta, 21.6.2022
44/2022 Suomeksi På svenska
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa, 15.6.2022
43/2022 Suomeksi På svenska
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa, 15.6.2022
42/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta , 9.6.2022
41/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 9.6.2022
40/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 9.6.2022
39/2022 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön ilmoitus Ruotsin kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta, 8.6.2022
38/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista, 30.5.2022
37/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta, 27.5.2022
36/2022 Suomeksi På svenska
Laki Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta , 27.5.2022
35/2022 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta teknisestä järjestelyasiakirjasta, 24.5.2022
34/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta, 24.5.2022
33/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta, 16.5.2022
32/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Thaimaan kuningaskunnassa, 12.5.2022
31/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Romaniassa, 12.5.2022
30/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista, 9.5.2022
29/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, 6.5.2022
28/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion nimen muutoksesta, 27.4.2022
27/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta, 25.4.2022
Sopimussarjat numeroittain

46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.