Sähköinen sopimussarja: 2022

Sopimussarjat numeroittain

80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

80/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta, 27.12.2022
79/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista, 20.12.2022
78/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään STCW-säännöstöön tehdyistä muutoksista, 20.12.2022
77/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Etelä-Afrikan tasavallassa, 19.12.2022
76/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman kolmannesta vaiheesta tehdystä sopimuksesta , 19.12.2022
75/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta, 14.12.2022
74/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 1 ja 4 liitteisiin muutosten voimaantulosta , 14.12.2022
73/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta, 23.11.2022
72/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa , 21.11.2022
71/2022 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343 annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa, 21.11.2022
70/2022 Suomeksi På svenska
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 15.11.2022
69/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä, 7.11.2022
68/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347, 1.11.2022
67/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen II osan muutoksista, 1.11.2022
66/2022 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaantulosta, 21.10.2022
65/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisestä puitesopimuksesta, 19.10.2022
64/2022 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta , 19.10.2022
63/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 17.10.2022
62/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Sambian kanssa Suomen tuesta Sambian pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukemiseksi tehdystä sopimuksen muutoksesta, 13.10.2022
61/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa Suomen tuesta Eteläisen Afrikan Biotiedeverkosto SANBio:n tukihankkeelle tehdystä sopimuksen muutoksesta, 13.10.2022
Sopimussarjat numeroittain

80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.