Sähköinen sopimussarja: 2018

Sopimussarjat numeroittain

81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

21/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta, 27.3.2018
20/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta, 27.3.2018
19/2018 Suomeksi På svenska
Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.3.2018
18/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta, 23.3.2018
17/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.3.2018
16/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri -lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.3.2018
15/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.3.2018
14/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta maakohtaisten raporttien tietojenvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta, 2.3.2018
13/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetun selityksen muuttamisesta, 21.2.2018
12/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 21.2.2018
11/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya– Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta, 21.2.2018
10/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 30.1.2018
9/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, 23.1.2018
8/2018 Suomeksi På svenska
Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta, 23.1.2018
7/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta, 19.1.2018
6/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta, 19.1.2018
5/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta, 19.1.2018
4/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta, 17.1.2018
3/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta, 15.1.2018
2/2018 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.1.2018
Sopimussarjat numeroittain

81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.