Sähköinen sopimussarja: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

16/2014 Suomeksi På svenska
Laki taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.2.2014
15/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa, 17.2.2014
14/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta, 3.2.2014
13/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.2.2014
12/2014 Suomeksi På svenska
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.2.2014
11/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.1.2014
10/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 31.1.2014
9/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen liitteenä olevan kulttuuriyhteistyöstä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta, 30.1.2014
8/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen F (APTU) ja liitteen G (ATMF) nojalla annettujen tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten ja riskien arviointia koskevia yhteisiä turvallisuusmenetelmiä koskevien teknisten määräysten sekä rakenteellisia ja toiminnallisia osajärjestelmiä koskevista teknisistä määräyksistä haettavia poikkeuksia koskevista vaatimuksista ja menettelystä annettujen määräysten voimaantulosta, 27.1.2014
7/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Maailmanpankin prototyyppihiilirahaston (Prototype Carbon Fund) osallistumissopimuksen sekä hiilirahaston perustamisasiakirjan ja sen muutosten voimaantulosta, 22.1.2014
6/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 21.1.2014
5/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 21.1.2014
4/2014 Suomeksi På svenska
Laki Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta, 21.1.2014
3/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.1.2014
2/2014 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.1.2014
1/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa, 8.1.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.