Sähköinen sopimussarja: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

56/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.5.2014
55/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.5.2014
54/2014 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.5.2014
53/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus YK:n pakoteasiamiehen kanssa tehdystä tietojen luovuttamista koskevasta järjestelystä, 20.5.2014
52/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 19.5.2014
51/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta, 19.5.2014
50/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 13.5.2014
49/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
48/2014 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, 9.5.2014
47/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
46/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta, 9.5.2014
45/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
44/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 9.5.2014
43/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
42/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 9.5.2014
41/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppa-sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 28.4.2014
40/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopi-muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta, 28.4.2014
39/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön ilmoitus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklaa koskevan ilmoituksen muuttamisesta, 28.4.2014
38/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
37/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.