Sähköinen sopimussarja: 2013

Sopimussarjat numeroittain

98 - 79 78 - 59 58 - 39 38 - 19 18 - 1

98/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta, 23.12.2013
97/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta, 23.12.2013
96/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan liitteen III muutosten voimaantulosta, 20.12.2013
95/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan liitteen I muutosten voimaantulosta, 20.12.2013
94/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.12.2013
93/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta, 17.12.2013
92/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 17.12.2013
91/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 17.12.2013
90/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea, 2.12.2013
89/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien yksityismetsätalousohjelmalle annettavaa Suomen tukea, 2.12.2013
88/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Afrikan kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea, 2.12.2013
87/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 29.11.2013
86/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehtyyn sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta, 29.11.2013
85/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta, 29.11.2013
84/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 25.11.2013
83/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta, 18.11.2013
82/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen teknisen virheen korjaamisesta, 13.11.2013
81/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Samoan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.11.2013
80/2013 Suomeksi På svenska
Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.11.2013
79/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Dominican kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.11.2013
Sopimussarjat numeroittain

98 - 79 78 - 59 58 - 39 38 - 19 18 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.