Sähköinen sopimussarja: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

99/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden sihteeristön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 31.12.2012
98/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutosten voimaantulosta, 21.12.2012
97/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) tehtyjen muutosten voimaantulosta, 21.12.2012
96/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta, 21.12.2012
95/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea, 20.12.2012
94/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.12.2012
93/2012 Suomeksi På svenska
Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.12.2012
92/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.12.2012
91/2012 Suomeksi På svenska
Laki Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.12.2012
90/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön muutosten voimaantulosta, 11.12.2012
89/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden alusturvallisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta, 11.12.2012
88/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 10.12.2012
87/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittauksesta annettujen asetusten kumoamisesta, 10.12.2012
86/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity 2012-2014 -hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 5.12.2012
85/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.11.2012
84/2012 Suomeksi På svenska
Laki Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.11.2012
83/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Amharan alueen maatalousvetoisen talouskasvun hanketta, 12.11.2012
82/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.11.2012
81/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmaliikennepalvelun delegoinnista Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.11.2012
80/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön ilmoitus yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevaan yleissopimukseen annetuista selityksistä, 5.10.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.