Sähköinen sopimussarja: 2004

Sopimussarjat numeroittain

57 - 38 37 - 18 17 - 1

Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2004 Tiedoston koko: 55 kb
174
Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
175
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
176
Valtioneuvoston asetus Tunisian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2004 Tiedoston koko: 248 kb
170
Laki kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
171
Tasavallan presidentin asetus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
172
Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) liitteen (RID) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
173
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2004 Tiedoston koko: 201 kb
166
Laki vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
167
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
168
Laki patenttilain muuttamisesta
169
Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2004 Tiedoston koko: 120 kb
162
Laki Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
163
Tasavallan presidentin asetus Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
164
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vuonna 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicago, 1944) nelikielistä todistusvoimaista tekstiä koskevasta pöytäkirjasta
165
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.12.2004 Tiedoston koko: 87 kb
160
Laki Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
161
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2004 Tiedoston koko: 47 kb
158
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
159
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen virheen oikaisemista
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2004 Tiedoston koko: 179 kb
153
Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
154
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
155
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
156
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
157
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.11.2004 Tiedoston koko: 182 kb
151
Laki kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
152
Tasavallan presidentin asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.2004 Tiedoston koko: 130 kb
147
Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
148
Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
149
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
150
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.2004 Tiedoston koko: 41 kb
142
Laki pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta
143
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta annetun lain voimaantulosta
144
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
145
Tasavallan presidentin asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
146
Ulkoasiainministeriön ilmoitus pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.11.2004 Tiedoston koko: 64 kb
139
Tasavallan presidentin asetus Turkin kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja rikosten torjunnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta
140
Opetusministeriön ilmoitus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
141
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Neuvostoliiton välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla tehdyn sopimuksen 3 artiklan voimassaolon lakkauttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.2004 Tiedoston koko: 64 kb
137
Laki oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
138
Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.10.2004 Tiedoston koko: 58 kb
135
Laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
136
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.10.2004 Tiedoston koko: 47 kb
134
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2004 Tiedoston koko: 279 kb
129
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
130
Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
131
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
132
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
133
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen liitteiden 1 ja 3 muutosten voimaantulosta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2004 Tiedoston koko: 284 kb
121
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
122
Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
123
Ulkoasiainministeriön ilmoitus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä annetuista selityksistä
124
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta
125
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain voimaantulosta
126
Laki ydinenergialain muuttamisesta
127
Valtioneuvoston asetus ydinenergialain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
128
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden muutosten voimaantulosta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2004 Tiedoston koko: 129 kb
119
Laki Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
120
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2004 Tiedoston koko: 188 kb
113
Laki Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
114
Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
115
Laki Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
116
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
117
Laki Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
118
Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2004 Tiedoston koko: 175 kb
107
Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
108
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
109
Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta
110
Valtioneuvoston asetus kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
111
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
112
Valtioneuvoston asetus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2004 Tiedoston koko: 193 kb
105
Laki Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
106
Tasavallan presidentin asetus Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimussarjat numeroittain

57 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.