Sähköinen sopimussarja: 2003

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 404 kb
80
Laki hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
81
Tasavallan presidentin asetus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
82
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
83
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
84
Ulkoasiainministeriön ilmoitus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen ratifioinnin yhteydessä annetuista ilmoituksista ja sopimuksen tulkintaa koskevista lausumista
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2003 Tiedoston koko: 162 kb
79
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 339 kb
78
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2003 Tiedoston koko: 35 kb
76
Tasavallan presidentin asetus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
77
Ulkoasiainministeriön ilmoitus testaustulosten ja vaatimustenmukaisuudesta esitettyjen todisteiden keskinäisestä tunnustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän pöytäkirjan ja sektorisopimuksen lakkauttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2003 Tiedoston koko: kb
72
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Laosin Demokraattisen Kansantasavallan hallituksen välillä kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
73
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
74
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
75
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.2003 Tiedoston koko: 142 kb
70
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
71
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.11.2003 Tiedoston koko: 33 kb
69
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2003 Tiedoston koko: 388 kb
68
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.2003 Tiedoston koko: 103 kb
65
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa Paiden bioenergiaa koskevasta yhteistoteutushankkeesta tehdyn hankesopimuksen voimaansaattamisesta
66
Tasavallan presidentin asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
67
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin sisältyvien vaatimusten täyttämiseksi noottienvaihdolla tehdyn väliaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.10.2003 Tiedoston koko: 36 kb
63
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
64
Valtiovarainministeriön ilmoitus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2003 Tiedoston koko: 76 kb
60
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
61
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
62
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen avusta keuhkosairausohjelmalle Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.10.2003 Tiedoston koko: 36 kb
59
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Qatarin välillä taloudellisesta, kaupallisesta ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2003 Tiedoston koko: 37 kb
57
Tasavallan presidentin asetus Bosnia-Hertsegovinan kanssa yhteistyöstä opetushallinnon kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
58
Tasavallan presidentin asetus Itä-Niilin teknisen aluetoimiston kanssa tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.9.2003 Tiedoston koko: 40 kb
54
Tasavallan presidentin asetus Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
55
Ulkoasiainministeriön ilmoitus viranomaisesta, jonka luona Kirgistanin kanssa Suomen apua ympäristön tilan seurannasta ja ympäristöhallinnon kehittämisestä Kirgistanin Tasavallassa tehty sopimus on nähtävänä ja saatavissa
56
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamista koskevien keskinäisten sopimusten tekemisestä ja voimaantulosta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.9.2003 Tiedoston koko: 95 kb
51
Laki Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
52
Tasavallan presidentin asetus Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
53
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteen voimaansaattamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.8.2003 Tiedoston koko: 32 kb
50
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Itävallan kanssa harjoittelijain vaihdosta tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.8.2003 Tiedoston koko: 125 kb
49
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän federaation välisen Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.8.2003 Tiedoston koko: 36 kb
48
Tasavallan presidentin asetus Malawin kanssa yhteistyöstä Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön metsäopistohankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2003 Tiedoston koko: 208 kb
46
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
47
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2003 Tiedoston koko: 58 kb
44
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Perun välillä ympäristöhankkeen II vaiheesta tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
45
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kuningaskunnan kanssa toimenpiteistä televisiolähetysten vastaanottamisen parantamiseksi tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.