Sähköinen sopimussarja: 2002

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2002 Tiedoston koko: 148 kb
117
Laki eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
118
Tasavallan presidentin asetus eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
119
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta
120
Tasavallan presidentin asetus Islannin liittymisestä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
121
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2002 Tiedoston koko: 151 kb
114
Laki Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
115
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
116
Valtiovarainministeriön ilmoitus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamisesta Suomen ja Makedonian suhteissa
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2002 Tiedoston koko: 155 kb
111
Laki Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
112
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
113
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2002 Tiedoston koko: 150 kb
109
Laki Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
110
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2002 Tiedoston koko: 119 kb
107
Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
108
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2002 Tiedoston koko: 81 kb
104
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta
105
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
106
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2002 Tiedoston koko: 123 kb
102
Laki Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
103
Tasavallan presidentin asetus Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2002 Tiedoston koko: 144 kb
99
Laki merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
100
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
101
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.2002 Tiedoston koko: 50 kb
96
Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
97
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
98
Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan Kuningaskunnan kanssa yhteistyöstä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö ja -hallintahankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.11.2002 Tiedoston koko: 48 kb
95
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.10.2002 Tiedoston koko: 168 kb
91
Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
92
Tasavallan presidentin asetus Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
93
Laki Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
94
Tasavallan presidentin asetus Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.10.2002 Tiedoston koko: 80 kb
90
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.10.2002 Tiedoston koko: 165 kb
84
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
85
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
86
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
87
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
88
Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
89
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.9.2002 Tiedoston koko: 34 kb
83
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2002 Tiedoston koko: 32 kb
82
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutoksista
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.2002 Tiedoston koko: 62 kb
81
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa viisumivapautta koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.2002 Tiedoston koko: 179 kb
78
Laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
79
Laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
80
Tasavallan presidentin asetus uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta ja uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta sekä Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.7.2002 Tiedoston koko: 126 kb
73
Laki kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
74
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen terrorismin rahoituksen torjumisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
75
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
76
Tasavallan presidentin asetus rikoslain 34 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
77
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.7.2002 Tiedoston koko: 106 kb
70
Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
71
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
72
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2002 Tiedoston koko: 36 kb
69
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.