Sähköinen sopimussarja: 2001

Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2001 Tiedoston koko: 66 kb
39
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
40
Ulkoasianministeriön ilmoitus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen tehdyn varauman osittaisesta peruuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2001 Tiedoston koko: 154 kb
36
Tasavallan presidentin asetus käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
37
Ulkoasiainministeriön asetus diplomaatti- tai virkapassin omaavan Romanian kansalaisen vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
38
Ulkoasiainministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2001 Tiedoston koko: 141 kb
34
Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
35
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2001 Tiedoston koko: 102 kb
33
Tasavallan presidentin asetus Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.5.2001 Tiedoston koko: 37 kb
31
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
32
Ulkoasiainministeriön ilmoitus valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2001 Tiedoston koko: 70 kb
30
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn pohjoismaisen passintarkastussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.4.2001 Tiedoston koko: 83 kb
26
Laki ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
27
Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
28
Tasavallan presidentin asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
29
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1994 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2001 Tiedoston koko: 68 kb
24
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
25
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen 1 liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2001 Tiedoston koko: 330 kb
23
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Schengenin säännöstön soveltamisesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.3.2001 Tiedoston koko: 76 kb
20
Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
21
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
22
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2001 Tiedoston koko: 154 kb
17
Laki Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
18
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
19
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen I liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2001 Tiedoston koko: 389 kb
14
Tasavallan presidentin asetus täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta
15
Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta
16
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III ja IV liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2001 Tiedoston koko: 96 kb
10
Tasavallan presidentin asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen V liitteen ja 3 lisäyksen voimaansaattamisesta
11
Tasavallan presidentin asetus työtilastoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
12
Työministeriön ilmoitus Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta
13
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Bahaman, Barbadoksen, Botswanan, Grenadan, Jamaikan, Lesothon, Malawin, Namibian, Saint Vincentin ja Grenadiinien, Seychellien, Swazimaan sekä Trinidadin ja Tobagon kanssa tehtyjen viisumivapaussopimusten soveltamisen keskeyttämisestä
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.2.2001 Tiedoston koko: 69 kb
7
Laki Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
8
Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
9
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kroatian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen keskeyttämisen peruuttamisesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2001 Tiedoston koko: 215 kb
5
Laki Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
6
Tasavallan presidentin asetus Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2001 Tiedoston koko: 99 kb
2
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
4
Ulkoasiainministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen III liitteeseen tehdystä varaumasta
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2001 Tiedoston koko: 38 kb
1
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.