Sähköinen sopimussarja: 2001

Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2001 Tiedoston koko: 56 kb
85
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
86
Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
87
Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
88
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta ja eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
89
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Sveitsin välisen väliaikaisen kauppasopimuksen ja sen lisäsopimuksen irtisanomisesta
90
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
91
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
92
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
93
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2001 Tiedoston koko: 147 kb
81
Laki Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
82
Tasavallan presidentin asetus Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
83
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Mosambikin hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
84
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Itä-Afrikan yhteisön välisen sopimuksen Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisölle voimaantulosta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2001 Tiedoston koko: 35 kb
80
Tasavallan presidentin asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan Tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2001 Tiedoston koko: 166 kb
76
Laki Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
77
Tasavallan presidentin asetus Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
78
Laki Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
79
Tasavallan presidentin asetus Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2001 Tiedoston koko: 33 kb
75
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.2001 Tiedoston koko: 34 kb
72
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
73
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
74
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.10.2001 Tiedoston koko: 108 kb
71
Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja NATO:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.10.2001 Tiedoston koko: 53 kb
69
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
70
Valtiovarainministeriön ilmoitus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamisesta Suomen ja Jugoslavian liittotasavallan suhteissa
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.9.2001 Tiedoston koko: 119 kb
65
Laki Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
66
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
67
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (OSPAR) päätösten voimaantulosta
68
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa Moskovassa 5 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutoksen voimaantulosta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2001 Tiedoston koko: 72 kb
64
Tasavallan presidentin asetus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen alueellista täytäntöönpanoa Keski- ja Itä-Eurooppaa varten tehdyn V liitteen voimaansaattamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.8.2001 Tiedoston koko: 34 kb
62
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
63
Ulkoasiainministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2001 Tiedoston koko: 174 kb
60
Tasavallan presidentin asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
61
Ulkoasiainministeriön ilmoitus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) liitteisiin 2 ja 7 tehtyjen muutosten voimaantulosta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2001 Tiedoston koko: 237 kb
55
Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
56
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
57
Tasavallan presidentin asetus Romanian kanssa henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
58
Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
59
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.7.2001 Tiedoston koko: 161 kb
53
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä lentoturvallisuuden parantamisesta lennettäessä sotilasilma-aluksilla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
54
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.7.2001 Tiedoston koko: 115 kb
51
Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
52
Tasavallan presidentin asetus Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2001 Tiedoston koko: 155 kb
49
Laki uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
50
Tasavallan presidentin asetus uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2001 Tiedoston koko: 148 kb
48
Tasavallan presidentin asetus Maailman kauppajärjestön lainsäädännöstä neuvoa-antavan keskuksen perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2001 Tiedoston koko: 94 kb
46
Tasavallan presidentin asetus Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
47
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoturvallisuuden edistämistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2001 Tiedoston koko: 44 kb
43
Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
44
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamista tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin välillä
45
Ulkoasiainministeriön ilmoitus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2001 Tiedoston koko: 77 kb
41
Laki tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
42
Tasavallan presidentin asetus tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopmuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimussarjat numeroittain

37 - 18 17 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.