Sähköinen sopimussarja: 2000

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 67 kb
71
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kuudennen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
72
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2000 Tiedoston koko: 189 kb
69
Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCON-TROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöyt-kirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
70
Tasavallan presidentin asetus lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2000 Tiedoston koko: 36 kb
67
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
68
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2000 Tiedoston koko: 70 kb
66
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2000 Tiedoston koko: 6590 kb (Tiedoston koko)
64
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta,
65
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta,poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen liittyvien EY-Meksiko-yhteisneuvoston päätösten n:o 1/2000 ja n:o 2/2000 voimaansaattamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2000 Tiedoston koko: 70 kb
62
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
63
Työministeriön ilmoitus Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan julistuksen julkaisemisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2000 Tiedoston koko: 179 kb
59
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
60
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
61
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2000 Tiedoston koko: 93 kb
56
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
57
Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
58
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.9.2000 Tiedoston koko: 65 kb
55
Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.8.2000 Tiedoston koko: 129 kb
53
Laki Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
54
Tasavallan presidentin asetus Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.2000 Tiedoston koko: 100 kb
52
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.8.2000 Tiedoston koko: 58 kb
50
Laki Austaralian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
51
Tasavallan presidentin asetus Austaralian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2000 Tiedoston koko: 112 kb
49
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten jätteiden rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten ja uusien VIII ja IX liitteiden voimansaattamisesta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2000 Tiedoston koko: 110 kb
47
Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta
48
Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2000 Tiedoston koko: 72 kb
44
Tasavallan presidentin asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
45
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
46
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 17 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2000 Tiedoston koko: 107 kb
42
Laki Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
43
Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2000 Tiedoston koko: 4200 kb (Tiedoston koko)
40
Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
41
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2000 Tiedoston koko: 6400 kb (Tiedoston koko)
38
Laki Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
39
Tasavallan presidentin asetus Marokon kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2000 Tiedoston koko: 137 kb
36
Laki Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
37
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantul
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2000 Tiedoston koko: 594 kb
34
Laki Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
35
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.