Sähköinen sopimussarja: 1999

Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.1999 Tiedoston koko: 40 kb
113
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla tehdyn sopimuksen voimassaolon pidentämisestä viidellä vuodella tehdyn sopimuksen v&aum
114
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Kansainvälisen patenttiyhteistyöunionin hyväksymistä patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussääntöjen muutoksista
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.11.1999 Tiedoston koko: 259 kb
111
Asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
112
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.11.1999 Tiedoston koko: 116 kb
108
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
109
Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
110
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.1999 Tiedoston koko: 106 kb
105
Laki Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
106
Asetus Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määrä
107
Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan poliittisen ja taloudellisen liiton perustamiseen tähtäävän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.1999 Tiedoston koko: 153 kb
103
Asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
104
Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.1999 Tiedoston koko: 103 kb
102
Asetus Kanadan kanssa kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.9.1999 Tiedoston koko: 67 kb
99
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
100
Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
101
Asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.1999 Tiedoston koko: 65 kb
97
Laki Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
98
Asetus Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.1999 Tiedoston koko: 542 kb
96
Asetus väliaikaisesta maahantuonnista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.9.1999 Tiedoston koko: 264 kb
91
Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
92
Asetus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
93
Laki varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta
94
Asetus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen
95
Asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulosta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.1999 Tiedoston koko: 182 kb
89
Laki Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
90
Asetus Israelin kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.8.1999 Tiedoston koko: 43 kb
88
Asetus entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa todistajien sijoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.8.1999 Tiedoston koko: 229 kb
86
Asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
87
Asetus Qatarin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.1999 Tiedoston koko: 222 kb
81
Laki Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
82
Asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
83
Asetus Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden investointipankin välisen isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta
84
Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
85
Asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 41 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyn Europolin,sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.1999 Tiedoston koko: 30 kb
80
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tsekkoslovakian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen soveltamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä Slovakian osalta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.1999 Tiedoston koko: 785 kb
74
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
75
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzhanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
76
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
77
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
78
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
79
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulosta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.1999 Tiedoston koko: 204 kb
70
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
71
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
72
Laki yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
73
Asetus yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.1999 Tiedoston koko: 37 kb
67
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
68
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin kiinteää irtolastia kuljettavien alusten ja öljysäiliöalusten tehostettua tarkastusohjelmaa koskeviin suuntaviivoihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
69
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.1999 Tiedoston koko: 517 kb
65
Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
66
Asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen sopimuksen voimaansaattaimisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.1999 Tiedoston koko: 107 kb
64
Asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan tarkistusten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.