1756/2017

Yksityishenkilön velkajärjestely - Lisäsuoritusten vahvistaminen
Siirtymäsäännös

Velalliselle oli 8.4.2008 vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukainen maksuohjelma, joka oli alkanut 1.3.2008 ja päättynyt 31.3.2013. Alemmat oikeudet olivat velkojien 18.3.2015 vireille tulleen hakemuksen perusteella vahvistaneet, että velallinen oli velvollinen maksamaan lisäsuorituksia sillä perusteella, että hänen tulonsa olivat vuosina 2008 - 2013 kasvaneet maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna. 

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 2017:5 ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen katsottiin, ettei kyseisten vuosien lisäsuoritusvelvollisuutta vahvistettaessa tullut soveltaa 1.1.2015 voimaan tullutta yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 35 a §:n 3 momenttia (1123/2014), vaan lisäsuoritusvelvollisuus oli määrättävä aikaisemmin voimassa olleen 35 a §:n 3 momentin (1088/2006) perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.