1469/2017

Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuulustelu
Oikeudenkäyntimenettely - Todistelu - Hyödyntämiskielto

Asianomistajan kieltäydyttyä tulemasta todistelutarkoituksessa kuulluksi asiassa, jossa hänen avopuolisoaan syytettiin useista asianomistajaan kohdistuneista pahoinpitelyistä, käräjäoikeus katsoi, ettei asianomistajan esitutkinnassa antamia kertomuksia voitu ottaa asiassa näyttönä vastaan, kun rikosasian vastaajalle ei ollut esitutkinnassa varattu tilaisuutta vastakuulusteluoikeuden käyttämiseen. Käräjäoikeus hylkäsi osan syytteistä näytön puuttumisen vuoksi. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun ja perustelut sekä pysytti tuomion lopputuloksen. 

Korkein oikeus katsoi, ettei asianomistajan esitutkinnassa antamien kertomusten lukemiselle ja niihin vetoamiselle näyttönä syytteen tueksi ollut lähtökohtaisesti ollut estettä. Koska yksilöityä arviointia esitutkintakertomusten hyödyntämisoikeuden puolesta ja sitä vastaan puhuvista seikoista ei ollut suoritettu, alempien oikeuksien menettelyä pidettiin virheellisenä. Asia palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.