1674/2015

Oikeudenkäyntimenettely
Sopimus - Osakassopimus
Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
Työsopimus - Työsopimuslain soveltamisala - Työttömyyspäiväraha
Oikeudenkäyntikulut

Osakeyhtiön osakkaat A, B, C ja D olivat tehneet osakassopimuksen, jonka mukaan yhtiö tarjoaa sopimuksen osapuolille työpaikan kunkin osakkaan pätevyyden ja yhtiön tarpeet yhteen sovittaen. Yhtiö oli lomauttanut C:n ja D:n. C ja D vaativat käräjäoikeudessa, että A ja B velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvausta osakassopimuksen vastaisesta lomauttamisesta menetettyjä palkkatuloja vastaava määrä vähennettynä Kansaneläkelaitoksen heille maksamilla päivärahoilla. Käräjäoikeus hyväksyi C:n ja D:n vaatimukset. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun muilta osin, mutta velvoitti A:n ja B:n lisäksi suorittamaan Kansaneläkelaitokselle määrän, joka vastasi 80 prosentin osuutta Kansaneläkelaitoksen C:lle ja D:lle maksamista päivärahoista.

Kysymys hovioikeuden menettelystä. Kysymys myös Kansaneläkelaitoksen velvollisuudesta korvata muutoksenhaun voittaneiden A:n ja B:n oikeudenkäyntikulut Korkeimmassa oikeudessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.