Itä-Suomen HO 11.12.2020 20/149213

Törkeä dopingrikos
Salakuljetus
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Tullivarastonpitäjä oli varastoinut väliaikaiseen varastoon Euroopan unionin kauttakuljetuksessa olleita doping- ja lääkeaineita. Kysymys siitä, oliko hän yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut aineet maahan ja pitänyt niitä hallussaan edelleen levittämistarkoituksessa niin, että hän olisi syyllistynyt törkeään dopingrikokseen ja salakuljetukseen. Kysymys myös siitä, oliko lääkkeiden varastoinnissa ja niiden edelleen passittamisella unionin alueella olevaan tullivarastoon syyllistytty lääkerikokseen ja luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen.

KYMENLAAKSON KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 26.6.2020

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Törkeä dopingrikos
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 7 §
Valtioneuvoston asetus 705/2002

03.08.2018 - 12.11.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut maahan ja pitänyt edelleenlevittämistarkoituksessa hallussaan sekä muulla tavoin yrittänyt levittää dopingainetta. Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä dopingainetta, sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvioituna törkeä.

A on 1.9.2018 tuonut maahan 136 kg erän eli yhteensä 35.000 ml testosteronia tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Mainitusta määrästä dopingainetta saa yhteensä 972,22 käyttöjaksoa. Dopingaine on takavarikoitu A:n omistamasta varastosta 12.11.2018.

2. Törkeä dopingrikos
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 7 §
Valtioneuvoston asetus 705/2002

15.09.2018 - 12.11.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut maahan ja pitänyt edelleenlevittämistarkoituksessa hallussaan sekä muulla tavoin yrittänyt levittää dopingainetta. Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä dopingainetta, sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvioituna törkeä.

A on 22.9.2018 tuonut maahan 232 kg erän eli yhteensä 25.000 ml stanotsololia ampulleina, 150.000 kpl stanotsololia tabletteina ja 100.000 kpl oksandrolonia tabletteina, tarkoituksenaan levittää niitä laittomasti. Mainitusta määrästä dopingainetta saa yhteensä 1761,90 käyttöjaksoa. Dopingaine on takavarikoitu A:n omistamasta varastosta 12.11.2018

3. Törkeä dopingrikos
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 7 §
Valtioneuvoston asetus 705/2002

20.09.2018 - 12.11.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut maahan ja pitänyt edelleenlevittämistarkoituksessa hallussaan sekä muulla tavoin yrittänyt levittää dopingainetta. Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä dopingainetta, sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvioituna törkeä.

A on 30.9.2018 tuonut maahan 230 kg erän dopingainetta eli yhteensä 1.500 ml trenbolonia, 8.150 ml testosteronia, 2.100 ml nandrolonia, 1.050 ml boldenonia, 550 ml metenolonia, 1.400 ml drostanolonia, 100 ml ja 22.000 tablettia metandienonia, 400 ml ja 26.000 tablettia stanotsololia, 10.000 tablettia HGH-kasvuhormonia, 1.000 tablettia fluoksimesteronia, 20.000 tablettia oksandrolonia, 1.500 tablettia oksimetolonia, 14.000 tablettia dehydrokloorimetyylitestosteronia, tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Mainitusta määrästä dopingainetta saa yhteensä 2.084,16 käyttöjaksoa. Dopingaine on takavarikoitu A:n omistamasta varastosta 12.11.2018.

4. Salakuljetus
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 46 luku 4 §

30.09.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuonut maahan tavaraa, jonka tuonti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa.

A on tuonut maahan 3.000 tablettia isotreninoiinia, 500 tablettia liotyroniininatriumia, 57.000 tablettia klenbuterolia.

Lääkkeet on takavarikoitu A:n omistamasta varastosta 12.11.2018.

5. Törkeä dopingrikos
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 7 §
Valtioneuvoston asetus 705/2002

10.09.2018 - 12.11.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut maahan ja pitänyt edelleenlevittämistarkoituksessa hallussaan sekä muulla tavoin yrittänyt levittää dopingainetta. Rikoksen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä dopingainetta, sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvioituna törkeä.

A on 12.9.2018 tuonut maahan 300 kg erän eli yhteensä 19.998 tablettia fluoksimesteronia, 49.998 tablettia metandienonia, 5.000 ampullia metenolonia, 20.000 ampullia stanotsololia, 3.000 ampullia, jossa sekä testosteronia että boldenonia, 6.000 ampullia trenbolonia, 99.998 tablettia oksandrolonia sekä 500 injektiopulloa drostanolonia tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Mainitusta määrästä dopingainetta saa yhteensä 2.948,51 käyttöjaksoa. Dopingaine on viety uudestaan maasta ja takavarikoitu Virossa 24.1.2019.

6. Salakuljetus
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 46 luku 4 §

10.09.2018 Hamina

Muina tekopaikkoina: Vantaa

A on ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuonut maahan tavaraa, jonka tuonti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa. A on tuonut maahan 80.000 klenbuterolia sisältävää tablettia, eli lääkelain mukaisia lääkkeitä. Lääkkeet on viety uudestaan maasta ja takavarikoitu Virossa 24.1.2019.

7. Lääkerikos
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 5 §
Lääkelaki 3, 17, 17a, 34, 34a ja 96 §§

27.08.2018 - 12.11.2018 Hamina

A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta varastoinut sekä luovuttanut lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä ja lääkeaineita lääkelain tai lääkkeiden valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100 a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti varastoimalla 3.000 tablettia isotreninoiinia, 500 tablettia liotyroniininatriumia, 137.000 tablettia klenbuterolia sekä 80.000 tablettia klenbuterolia sisältävää valmistetta. Isotreninoniini, liotyroniininatrium ja klenbuteroli vaativat lääkemääräyksen.

8. Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen
9010/R/0006030/18
Rikoslaki 44 luku 3 §
Lääkelaki 32 §

27.08.2018 Hamina

A on harjoittanut lääketukkukauppaa ilman lääkelain mukaista lupaa. A on vienyt maasta 80.000 klenbuterolia sisältävää tablettia, eli lääkelain mukaisia lääkkeitä, Liettuaan F-yritykselle edelleen levitettäväksi. Lääkkeet on takavarikoitu Virossa 24.1.2019.

- - - - - - - - - - - -

Syyksilukeminen

Vastaaja A on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta. Hän on syyllistynyt kohdissa 1, 2, 3 ja 5 törkeisiin dopingrikoksiin, kohdissa 4 ja 6 salakuljetukseen, kohdassa 7 lääkerikokseen ja kohdassa 8 luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen.

- - - - - - - - - - - -

Vastaaja tuomitaan hänen syykseen luetuista teoista yhteiseen 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen.

- - - - - - - - - - - -

Liiketoimintakielto

A on harjoittaessaan liiketoimintaa toiminimellä C Oy syyllistynyt rikolliseen toimintaan, jota ei voida pitää vähäisenä. Hänet on tuomittu useista törkeistä rikoksista yhteiseen 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. A on kuljetus- ja varastointitoiminnassaan luvatta maahantuonut ja varastoinut dopingaineita, lääkkeitä ja lääkeaineita palkkiota vastaan ja käyttäen hyväksi asemaansa tullivarastonpitäjänä. A:n toimintaa on kokonaisuutena arvioiden pidettävä julkisen talouden ja terveen sekä toimivan taloudellisen kilpailun kannalta vahingollisena. Edellytykset liiketoimintakiellon määräämiselle täyttyvät.

A määrätään liiketoimintakieltoon, joka alkaa tuomion antopäivänä 26.6.2020 ja päättyy 26.6.2023.

- - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Tanja Arpiainen ja lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 11.12.2020

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A on vaatinut, että syyte kohdissa 1-3 ja 5 törkeästä dopingrikoksesta, kohdissa 4 ja 6 salakuljetuksesta, kohdassa 7 lääkerikoksesta ja kohdassa 8 luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta hylätään, liiketoimintakielto kumotaan ja hänet vapautetaan rikosuhrimaksua ja puolustajan palkkiota koskevasta korvausvelvollisuudesta valtiolle. Käräjäoikeuden tuomio on virheellinen. Kohdissa 1-3 ja 5 hän ei ole tuonut maahan, pitänyt edelleen levittämistarkoituksessa hallussaan tai yrittänyt levittää dopingaineita. Joka tapauksessa kyseessä ei ole törkeä dopingrikos, koska teon kohteena ei ole ollut huomattavan suuri määrä dopingaineita, teolla ei ole tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä eikä teko ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Kohdissa 4 ja 6 hän ei ole tuonut maahan lääkkeitä. Kohdassa 7 hän ei ole varastoinut tai luovuttanut lääkkeitä. Kohdassa 8 hän ei ole harjoittanut lääketukkukauppaa viemällä lääkkeitä maasta.

A:n menettelyssä on kaikkien kohtien osalta kysymys kauttakulku- eli transitokuljetuksesta, joka ei ole rangaistavaa. Hän on menetellyt Tullin ja Fimean ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tullaamattomien tavaroiden varastointi Tullin valvomassa tullivarastossa ei ole maahantuontia. Kaikenlaista tavaraa on mahdollista käsitellä edellä mainitulla tavalla ilman, että kyse on missään vaiheessa maahantuonnista.

Hän on ottanut vastaan neljä eri lähetystä Finnair Oyj:n ja Swissport Finland Oy:n transitovarastosta Vantaalta passitusilmoituksen perusteella. Tämän jälkeen hän on kuljettanut tavarat kauttakulku- eli transitokuljetuksia varten laadittujen passitusilmoitusten perusteella C Oy:n väliaikaiseen varastoon Haminaan. Yksi lähetyksistä on toimitettu edelleen Varova Oy:n välityksellä Liettuassa sijaitsevaan transitovarastoon kauttakuljetustavaroita koskevan passitusilmoituksen perusteella.

Hän on toiminut D:n edustaman saksalaisen yhtiön E:n toimeksiannosta. Toimeksianto on rajoittunut vain kuljetuksiin Vantaalta Haminaan ja yhden lastin osalta Haminasta Liettuaan ja hänen laatimansa passitusasiakirjat ovat koskeneet vain näitä kuljetuksia. Hän on väliaikaisen varaston pitäjänä vastannut väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden pysymisestä tullivalvonnassa ja varastoinnista johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä.

Hän ei ole tiennyt lähetyksissä olleiden aineiden laatua ja käyttötarkoitusta. Kauttakulkukuljetuksessa luvanhaltija toimii asiakirjojen perusteella ja luottaa lastin sisällön osalta kuljetusketjun edellisen toimijan antamiin tietoihin lastin sisällöstä. Tästä huolimatta hän on pyrkinyt selvittämään D:ltä, mistä aineista on kysymys, mitä hän ei oletettavasti olisi tehnyt, mikäli hän olisi toiminut D:n kanssa yhteistyönä osana kuljetusketjua. Hän on ymmärtänyt, että lähetykset sisältävät jonkinlaisia lääkeaineita, mutta ei ole tehnyt erillisiä ilmoituksia tullille, koska lääkeaineiden kauttakuljetus ei ole kiellettyä ja koska hän oli vuonna 2014 saanut Tullilta ohjeistuksen, ettei mitään lupia tarvita.

Lähetysten kiinalainen lähettäjä ja venäläinen/ukrainalainen vastaanottaja sekä reitti ovat olleet etukäteen tiedossa. Reitti on ollut selkeä ja mahdollisimman suora. Tavaroita toimitetaan paljon Kiinasta Venäjälle ja Ukrainaan Suomen kautta. Kyse on ollut laillisesta toimitusketjusta, minkä ovat todenneet myös Puolan ja Saksan tulliviranomaiset. Myöskään Liettuan viranomaiset eivät nähneet kyseisessä tavaroiden kauttakulkukuljetuksessa mitään moitittavaa. Tullilainsäädäntö ja tullimääräykset ovat yhteneväiset koko yhteisön alueella eikä muiden EU-maiden tullin päätöksiä voida siten ohittaa.

Hän ei ole merkinnyt passitusasiakirjoihin virheellisiä tai ristiriitaisia tietoja. Kauttakulkukuljetuksen aikana tavaran vastaanottaja- ja määrämaa tai välipysähdyspaikka voi muuttua. Kaikki kauttakuljetusasiakirjoihin merkityt tiedot ovat olleet oikeita, eivätkä ne ole vaatineet minkäänlaisia korjauksia tai muutoksia. Passitusasiakirjoihin voidaan merkitä kohtaan 17 koodi "FI", jos tavarat varastoidaan väliaikaisesti Suomessa, koska kuljetus tapahtuu tällöin Suomen alueella. Menettely on täysin normaalia ja Tullin hyväksymää. Kohdan 13 hän on täyttänyt hänellä kulloisellakin hetkellä olleiden tietojen mukaan. Tullilla ei ole kesäkuuhun 2020 mennessä ollut huomauttamista passitusasiakirjojen merkinnöistä, vaikka Tulli valvoo jatkuvasti kauttakulkukuljetuksia. Tulli avaa ja päättää T1 passituksen, joten sillä on lopullinen vastuu asiakirjoista. Tullilla on lisätietojen saamiseksi oikeus myös olla avaamatta passitusta. Näiden lähetysten osalta Tulli on avannut useita T1 passitusasiakirjoja, eivätkä asiakirjat ole herättäneet epäilystä. A ei ole peitellyt mitään vaan ilmoittanut Tullille avoimesti kaikki sen pyytämät tiedot.

A on saanut kaikki ohjeet ja määräykset D:ltä. Hän ei ole ohjannut D:tä vaan ainoastaan informoinut ja selvittänyt D:lle, mitä asiakirjoja tavaroiden lähettämiseen tarvitaan. Tämä on täysin normaali menettely kauttakulkukuljetuksissa. Hän ei ole jakanut lähetyksiä pienemmiksi eriksi. Liettuaan kuljetetun erän osalta hän ei ole tiennyt, mihin lasti on Liettuasta toimitettu. Hänellä ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuuttakaan selvittää tavaran mahdollisia muita kauttakulun pysähdyksiä sen jälkeen, kun hänen vastuullaan olevat passitukset on päätetty. Suorin reitti Haminasta Venäjälle Kaliningradiin kulkee Liettuan kautta, jonne Varova Oy lähetykset toimitti. Tavaran välipysähdyspaikka voi muuttua ja transitotavara voi kesken kuljetusketjun pysähtyä useassakin tullivarastossa.

Varastossa takavarikkohetkellä olleiden erien osalta A on odottanut D:ltä lisäohjeita tavaroiden eteenpäin toimittamisesta. Määräysvalta aineisiin oli D:llä, eikä A:lla ollut oikeutta päättää lähetysten eteenpäin lähettämisestä. Lääkkeille ei ole kauttakulkukuljetuksissa määritelty tarkkaa aikarajaa, milloin ne on toimitettava eteenpäin. Väliaikaisvarastoinnin 90 vuorokauden määräaika ei ole ylittynyt. A oli vastaavalla tavalla varastoinut lääkkeitä myös vuonna 2014, jolloin hän oli ollut yhteydessä Tulliin ja saanut ohjeen, ettei lääkkeiden varastoinnissa tarvita erikoislupia. Kyse oli tuolloinkin kauttakulkukuljetuksesta. Tullilta ei tuolloin tullut myöskään jälkikäteen huomautuksia tai seuraamuksia. A on vuonna 2014 saadun ohjeistuksen pohjalta voinut luottaa siihen, ettei hänen tarvitse nytkään tehdä mitään erityisiä ilmoituksia Tullille. Määräykset ja lainsäädäntö eivät olleet muuttuneet vuoden 2014 jälkeen

A on laskuttanut E:tä kaikista neljästä lähetyksestä ja saanut kolmen lähetyksen osalta tavanomaisen suuruisen palkkion.

Lääkeaineita, joiden sisältämiä aineita voidaan käyttää myös dopingaineina, ei koske EU:n lääkeaineita koskevat rajoitukset, eikä dopingaineiden kauttakuljetus ole rangaistavaa.

Vastaus

Syyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia. Käräjäoikeuden tuomio on oikea eikä sitä ole aihetta muuttaa.

Syyttäjä on tarkistanut syytteen tekoaikoja seuraavasti: syytekohdassa 6 tekoaika on 10.-12.9.2018 ja syytekohdassa 8 tekoaika on 17.-18.9.2018.

- - - - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - -

Pääasiaratkaisun perustelut

Riidaton tapahtumienkulku ja muut riidattomat seikat

Asiassa on riidatonta, että dopingaineiden kauttakuljetus ei ole rangaistavaa eikä lääkkeiden kauttakuljetus edellytä lääkelain mukaisia lupia. C Oy:n tullivarastoon Haminaan on toimitettu Kiinasta lentorahtina seuraavat neljä toimituserää doping- ja lääkeaineita

1. Lasti: 136 kg dopingaineita. Reitti: Kiina – Turkki – Helsinki. Saapui Suomeen 1.9.2018 ja kirjattiin C Oy:n väliaikaiseen varastoon 10.9.2018. Takavarikoitu varastosta 12.11.2018.

2. Lasti: 232 kg dopingaineita. Reitti: Kiina – Saksa – Helsinki. Saapui Suomeen 22.9.2018 ja kirjattiin C Oy:n väliaikaiseen varastoon 1.10.2018. Takavarikoitu varastosta 12.11.2018.

3. Lasti: 230 kg dopingaineita ja lisäksi lääkkeitä. Reitti: Kiina – Turkki – Helsinki. Saapui Suomeen 30.9.2018 ja kirjattiin C Oy:n väliaikaiseen varastoon 5.10.2018. Takavarikoitu varastosta 12.11.2018.

4. Lasti: 300 kg dopingaineita ja lisäksi lääkkeitä. Reitti: Kiina – Puola – Helsinki. Saapui Suomeen 12.9.2018 ja kirjattiin C Oy:n väliaikaiseen varastoon 14.9.2018. Lasti lähetettiin varastosta edelleen 17.9.2018 vastaanottajalle Klaipedaan Liettuaan. Lastia varastoitiin Liettuassa kolmessa eri tullivarastossa, jonka jälkeen se lähetettiin 7.1.2019 Venäjälle Kaliningradiin OOO SKVK:lle. Lasti ei päätynyt kyseiseen osoitteeseen, vaan se kuljetettiin Viroon, josta se otettiin Tullin haltuun 24.1.2019.

A on hakenut kaikki lastit Helsinki-Vantaan lentokentältä Finnair Oyj:n tai Swissport Finland Oy:n transitovarastosta C Oy:n varastoon Haminaan, laatinut jokaisesta T1-passituksen ja kirjannut lastit väliaikaisen varaston kirjanpitoon. A ja muut lähetyksiä käsitelleet ovat käsitelleet lähetyksiä kauttakulkulähetyksinä. Liettuaan kuljetettua lastia on käsitelty kauttakulkulähetyksenä Klaipedaan asti. C Oy:llä on transitotavaroiden varastointilupa ja väliaikainen varastointilupa, mutta ei lääkelain mukaista lääketukkukauppalupaa, jota pitempiaikainen lääkkeiden varastointi edellyttää.

Lisäksi riidattomia ovat syytteessä kuvattujen aineiden määrät ja laadut sekä niistä saatavien käyttöjaksojen määrät. Kaikki lähetyksiin sisältyneet valmisteet ovat lääkelain 3 §:n mukaisia lääkkeitä ja ne luokiteltaisiin Suomessa reseptilääkkeiksi. Lisäksi kaikki aineet, lukuun ottamatta valmisteita Meltos, Roas ja Tiros eli kohdissa 4 ja 6-8 mainitut lääkkeet, ovat rikoslaissa tarkoitettuja dopingaineita. Millään valmisteella ei ole Suomessa myyntilupaa lääkkeenä eikä valmisteita ole saatavissa laillisesti Suomessa.

Vielä riidatonta on, että OOO SKVK on rakennusalan yritys Venäjällä, jonka liiketoiminta on päättynyt huhtikuussa 2018 sekä että Tulli ei ole puuttunut A:n menettelyyn näiden lastien osalta ennen 12.11.2018 varastoon suoritettua tarkastusta.

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko A törkeää dopingrikosta ja salakuljetusta koskevissa tunnusmerkistöissä tarkoitetulla tavalla tuonut maahan dopingaineita ja lääkkeitä vai onko A:n menettelyssä kyse transito- eli kauttakulkukuljetuksesta. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko A dopingrikosta koskevassa tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla yrittänyt levittää tai pitänyt edelleen levittämistarkoituksessa hallussaan dopingaineita, lääkerikosta koskevassa tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta varastoinut ja luovuttanut lääkkeitä ja lääkeaineita sekä luvatonta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamista koskevassa tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla harjoittanut lääketukkukauppaa viemällä maasta lääkkeitä vai onko A:n menettelyssä näiltäkin osin kyse kauttakulkuun kuuluvasta hallussapidosta ja varastoinnista.

Onko A tuonut dopingaineet ja lääkkeet maahan?

Tavaroiden kauttakuljetus on eri asia kuin niiden maahantuonti. Euroopan unionin ulkopuolelta tulevassa kauttakuljetuksessa tavaraa ei tullata eikä veroteta Suomessa ja se saadaan varastoida väliaikaiseen varastoon odottamaan edelleen kuljetusta unionin ulkopuolella olevalle vastaanottajalle. Väliaikaisen varaston pitäjä ei saa laskea tavaraa varastosta vapaaseen liikkeeseen Suomessa eikä muualla unionin alueella. Sen sijaan maahantuonnissa tavara tullataan ja verotetaan tullitarkastuksessa, josta se pääsee vapaaseen liikkeeseen Suomessa ja unionin alueella.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2007:45 on katsottu lääkerikossäännöksen tunnusmerkistötekijän "tuo maahan" täyttyvän, kun Suomeen postitse tilattu lääkevalmiste on saapunut Suomen maa- tai merialueelle, vaikka lähetys ei läpäisisikään tulliviranomaisten suorittamaa tarkastusta, eikä sitä luovutettaisi vastaanottajalle. Ratkaisussa on siten ollut kysymys nimenomaan maahan tuotavaksi tarkoitetusta postilähetyksestä ja arvioitavana on ollut kysymys siitä, täyttyykö postilähetyksellä tehty lääkerikos, kun lähetys on saapunut Suomen maa- tai merialueelle, vai vasta kun se on läpäissyt tullitarkastuksen. Korkein oikeus ei ole tässä ratkaisussa arvioinut rikosoikeudellisesti sellaista kauttakuljetuksessa olevan tavaran käsittelyä, jota ei ole tarkoitettukaan maahan tuotavaksi. Ratkaisu ei siten sisällä tässä asiassa huomioon otettavia oikeusohjeita. Eri asia on, että tullivaraston pitäjä voi syyllistyä esimerkiksi veropetokseen ottamalla tullivarastosta kauttakuljetuksessa olevaa tavaraa esittämättä sille uutta tulliselvitysmuotoa ja päästämällä sen tullivalvonnasta vapaaseen liikkeeseen Suomessa (KKO 2011:26). Tällaisestakaan ei tässä asiassa ole kysymys.

Kauttakuljetuksen rinnastaminen rikosoikeudellisesti maahantuontiin syytteessä tehdyllä tavalla on vastoin rikosoikeudessa noudatettavaa analogiakieltoa. Rikos, jossa maahantuonti on säädetty rangaistavaksi tekotavaksi edellyttää tekoa, jonka tarkoituksena on ollut tuoda tavara Suomeen käytettäväksi. Kauttakuljetuksessa olevan tavaran väliaikainen varastointi ei ole tällainen teko. Tässä tapauksessa tavarat on kuljetettu ulkoisessa passitusmenettelyssä C Oy:n tullivarastoon ja otettu väliaikaiseen varastoon säilytettäviksi. Yksi eristä on kuljetettu varastosta T1 passituksella edelleen Liettuaan transitovarastoon neljän päivän varastossa säilytyksen jälkeen. Muut kolme erää ovat pysyneet takavarikointiin 12.11.2018 asti väliaikaisessa varastossa eikä niitä ole muutoinkaan virheellisesti käsitelty ennen takavarikointia. Myöskään väliaikaisen varastoinnin 90 päivän määräaikaa ei ole ylitetty minkään lähetyksen kohdalla. Tavarat ovat siten pysyneet koko ajan tullivalvonnassa eikä niitä ole katsottava maahan tuoduiksi.

Syyte on siten jo näillä perusteilla hylättävä kohdissa 1-3 ja 5 siltä osin kuin A:lle on vaadittu rangaistusta törkeästä dopingrikoksesta siitä, että hän on tuonut maahan dopingainetta sekä kohdissa 4 ja 6, joissa hänelle on vaadittu rangaistusta salakuljetuksesta sillä perusteella, että hän on tuonut maahan tavaraa, jonka tuonti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa.

Dopingaineiden hallussapito levittämistarkoituksessa

Sovellettava säännös

Syyttäjä on vaatinut A:lle törkeästä dopingrikoksesta rangaistusta myös sillä perusteella, että A on yhdessä toisen henkilön kanssa pitänyt edelleen levittämistarkoituksessa hallussaan sekä muulla tavoin yrittänyt levittää dopingainetta. Siitä, että A olisi itse yrittänyt levittää huumausainetta ei ole esitetty mitään näyttöä. Asiassa jää näin ollen arvioitavaksi, onko A pitänyt dopingaineita hallussaan edelleen levittämistarkoituksessa.

Rikoslain 44 luvun 6 §:n mukaan dopingrikoksesta tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Säännöksen esitöiden mukaan (HE 17/2001 vp s. 41-42 ja LaVM 5/2002) hallussapidon tapahtuminen todennäköisesti levittämistarkoituksessa tulisi olla pääteltävissä olosuhteiden perusteella. Käytännössä tämä olisi useimmiten pääteltävissä hallussa pidetyn dopingaineen suuresta määrästä. Mitä suuremmasta määrästä dopingainetta on kyse, sitä ilmeisempää levitystarkoitus on. Kyseinen tarkoitus voi olla pääteltävissä myös muista olosuhteista kuin dopingaineen määrästä. Dopingaine voi olla esimerkiksi pakattu vähittäisjakelua varten valmiiksi hinnoiteltuihin pusseihin. Hallussapito ei välttämättä edellytä sitä, että dopingaine on tekijän välittömässä fyysisessä hallinnassa. Säännöksessä tarkoitettua hallussapitoa voisi olla sekin, että dopingainetta säilytetään piilotettuna välivarastoon – kunhan tekijällä on pääsy säilytyspaikkaan.

A:n tietoisuus lastien sisällöstä

Lastin sisällön kuvaukseksi on A:lle tulleeseen saapumisilmoitukseen ja lähetystä seuranneeseen Cargo Manifest -asiakirjaan merkitty 1.9.2018 ja 30.9.2018 lastien osalta "Sport supplement". Lastin 22.9.2018 AirWay Bill ja saapumisilmoitus ovat sisältäneet tavaran kuvauksen "Health food" ja lastin 12.9.2018 saapumisilmoitus kuvauksen "Consol". Kaikkien lastien liitteenä ollut Invoice on sisältänyt oikean kuvauksen lähetyksen sisällöstä. A on kertonut tienneensä, että lasteissa on jonkinlaisia lääkeaineita, mutta kiistänyt tienneensä aineiden tarkempaa laatua. Varastonpitäjä voi lastin sisällön osalta luottaa asiakirjojen tietoihin. Hän on kuitenkin selvittänyt D:ltä, mistä aineista on kyse, koska tietyt tavarat kuten aseet ja huumeet ovat kiellettyjä myös kauttakuljetuksessa.

Sähköposteista ilmenee, että A on 31.8.2018 saatuaan D:ltä ensimmäistä lähetystä koskevan laskun pyytänyt D:tä kommentoimaan kyseiseen aineen käyttöä ja toimittamaan käyttöohjeet. D on lähettänyt A:lle linkin prahmacomlabs-sivustolle, josta käy selvästi ilmi, että kyse on dopingaineista. Edellä mainitun perusteella A on jo ennen ensimmäisen lastin saapumista Suomeen tullut tietämään, että toimitettava lasti sisältää dopingaineita. A on itse täyttänyt T1 passitusilmoitusten tavaraerittelyyn sekä purkausilmoituksiin lähetysten liitteenä olleista laskuista lähetysten todellisen sisällön. Näin ollen hän on myös muiden lastien osalta ollut tietoinen, että ne ovat sisältäneet doping- ja lääkeaineita.

Passitusasiakirjamerkinnät ja A:n tietoisuus lastien reiteistä

A on merkinnyt kaikkien lastien T1 passituslomakkeeseen lähettäjäksi kiinalaisen lähettäjän. Lastin 1.9.2018 vastaanottajaksi on passitusasiakirjaan merkitty C Oy, kun se liiteasiakirjojen mukaan on ollut OOO SKVK Venäjällä. Lastin 22.9.2018 vastaanottajaksi on passitusasiakirjaan merkitty Rapid Biotech Ukrainassa, mikä vastaa liiteasiakirjojen merkintöjä. Lastien 30.9.2018 ja 12.9.2018 vastaanottajaksi on passitusasiakirjaan merkitty OOO SKVK, mikä vastaa myös lastien liiteasiakirjojen vastaanottajatietoa. Kaikissa passituslomakkeissa on vientimaan, määrämaan ja kauttakulkumaiden koodeiksi ilmoitettu vain FI. Lastin 12.9.2018 osalta on tehty passitus myös C Oy:n varastolta transitovarastoon Klaipedaan Liettuaan ja tämän passituksen lähettäjä ja vastaanottajamerkinnät vastaavat kyseisiä transitovarastoja. Tämän passituksen osalta kauttakulkumaiksi on ilmoitettu FI ja LT.

A on kertonut, että passitusasiakirjan vastaanottajamerkinnällä on vain tekninen merkitys ja vastaanottajaksi voidaan merkitä se varasto, johon lähetys saapuu. Asiakirjoissa oli kyllä pieniä puutteita, mutta pääasiakirja hänelle ja Tullille on Invoice, koska sen perusteella lasketaan tullimaksut ja verot. Passitusasiakirjan tärkein on toinen sivu, jossa lukee edellisen passituksen numero ja pakkausten määrät ja koot.

H on kertonut, että T1 passitusta käytetään, kun liikutetaan tullaamatonta tavaraa yhteisön sisällä tulleja maksamatta. T1 passituksella on mahdollisuus kauttakuljettaa tavaraa tai siirtää tavaraa EU:ssa paikasta toiseen. Passituksessa tärkeintä on tavaran kuvaus. Passitusasiakirjassa vastaanottajana tulisi olla lopullinen vastaanottaja ja lähettäjänä alkuperäinen lähettäjä siinäkin tapauksessa, että tavara siirtyy yhteisön sisällä tullivarastosta toiseen. Kauttakulkumaiden kohtaan täytetään kauttakulkumaat kronologisessa järjestyksessä. Kohta on vapaaehtoinen, mutta jos se täytetään, tiedot tulisi olla oikein. Asiakas vastaa itse siitä, että tavaran kauttakuljetusreitti on mahdollisimman selkeä ja suora. Sähköisessä tullausmenettelyssä Tulli tekee vain jälkikäteistarkastuksia.

B on passitusasiakirjamerkinnöistä kertonut, että 1.9.2018 lastin vastaanottajaksi on merkittävä C Oy, koska se on päättänyt passituksen Haminassa. Myös muissa lasteissa hän olisi merkinnyt lentokentältä Haminaan tapahtuneen passituksen vastaanottajaksi C Oy:n, koska se on vastaanottanut lähetyksen. Kaikkien lastien osalta kohdan 15 vientimaan, kohdan 17 määrämaan ja kohdan 13 kauttakulkumaiden koodit on täytetty oikein, koska kuljetus on kulkenut Suomen sisällä. Kohtaan 15 vientimaaksi voidaan merkitä FI, koska se on ollut erän sen hetkinen lähtömaa. Kaikkia EU-maita ei tarvitse luetella kauttakulkukohdassa. Kukaan ei voi tietää tulevia kauttakulkumaita. Passituksesta vastaava vastaa tavaroiden mahdollisesta tulli- ja verovelasta siihen saakka, kunnes passitus asianmukaisesti päätetään. Siten jokainen passituksia tekevä pyrkii tekemään passitukset siten, että ne päättyvät luotettaville yhteistyökumppaneille, jotka hoitavat asiat asianmukaisesti eteenpäin. Näin passittaja ei jää vastaamaan tulli- ja veroveloista. Venäjä eikä Ukraina kuulu T1 sopimusmaihin, joten T1 passitusta ei voi näissä maissa käyttää. Passituksia ei yleensä haluta päättää Venäjälle, koska silloin ei voi luottaa siihen, että passitus siellä päätetään. A on tehnyt passitusmerkinnät riittävän oikein.

Tullihallitus on 25.11.2011 antanut 1.12.2011 lukien voimassa olleen määräyksen T-passituksella ilmoitettavista tiedoista. Määräyksen mukaan passituksesta vastaavan on täytettävä T-passitusilmoitus määräyksen mukaisesti. Tullin internetsivuilla olevan passitusilmoituksen täyttämiseen käytettävän sovelluksen osalta määräyksessä on lähettäjä -tiedon osalta ohjeistettu, että lähettäjän tai viejän nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. Jos tavaroita on kerätty esimerkiksi yhteen varastoon usealta alkuperäiseltä lähettäjältä, voi lähettäjänä olla varaston haltija. Vastaanottajaa koskevan ohjeistuksen mukaan vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot on ilmoitettava. Jos tavaroita lähetetään usealle eri vastaanottajalle, mutta ne aiotaan purkaa yhteen varastoon, voi vastaanottajana olla varaston haltija. Lähetysmaaksi merkitään maa, josta tavara lähetetään, ja määränpääksi maa, johon tavara viedään. Kaikki edellä mainitut tiedot ovat pakollisia.

Tullin internetsivuilla olevan ohjeen mukaan valtuutettu lähettäjä voi tehdä passituksen kaikista tullin hyväksymistä varastoista, joita kutsutaan väliaikaisiksi varastoiksi tai tullivarastoiksi. Samojen ohjeiden mukaan passituksen voit tehdä tullivarastoon tai väliaikaiseen varastoon, toiseen maahan tai vaikka Suomen rajalle, jos tavarat halutaan viedä esimerkiksi Venäjälle. (https://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/perustietoa-passituksesta ).

Edellä mainituilla perusteilla A:n T1 passituslomakkeissa ilmoittamat lähettäjä- ja vastaanottajamerkinnät eivät ole olleet ristiriidassa Tullin antamien ohjeiden kanssa. H:n kertomuksen mukaan kauttakulkumaiden merkitseminen ei ole pakollista, joten niiden mahdollisilla puutteellisuuksilla ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Näillä perusteilla A ei ole täyttänyt T1 passituslomakkeita lähettäjän, vastaanottajan tai kauttakulkumaiden osalta virheellisesti tai harhaanjohtavasti.

Asiassa on ollut riidatonta, että kolmen lastin vastaanottajaksi merkitty OOO SKVK on rakennusalan yritys Kaliningradissa Venäjällä ja että yrityksen liiketoiminta on päättynyt huhtikuussa 2018 useita kuukausia ennen lastien saapumista. Asiassa ei ole kuitenkaan selvitetty, että A olisi tiennyt, ettei vastaanottajayritystä ole ollut olemassa. Kyseinen yritys on ollut liiteasiakirjojen ja Haminaan tehdyn passituksen mukaan lopullinen vastaanottaja myös Liettuaan kuljetetussa lastissa. A on laatinut lastille passituksen C Oy:n varastolta transitovarastoon Liettuaan Klaipedaan ja kuljetus on hoidettu D:n tilaamana Varova Oy:n kautta. Kyseinen transitovarasto on maantieteellisesti reitillä Haminasta Kaliningradiin ja Liettuan kautta tapahtuvaa reittiä voidaan pitää taloudellisesti perusteltuna kulkureittinä. Passitus on päätetty asianmukaisesti Klaipedassa. Tiedossa on, että lasti ei ole päätynyt ilmoitetulle vastaanottajalle Kaliningradiin, vaan se on kuljetettu useiden varastojen kautta edelleen Viroon, jossa se on otettu Tullin haltuun 24.1.2019. Asiassa ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että A olisi tiennyt lastin sanotusta jatkoreitistä sen jälkeen, kun passitus Klaipedan varastoon on päätetty, johon myös C Oy:n vastuu lastista on päättynyt.

Määräysvalta dopingaineisiin

A on kertonut, että D oli soittanut hänelle elokuun lopussa ja kysynyt kauttakulkutavaroiden säilyttämisestä ja palvelun hinnasta. Yhteydenotto oli ollut tavanomainen. Hän oli tehnyt sopimuksen D:n kanssa suullisesti. Sen jälkeen kaikki ohjeet olivat tulleet D:ltä E-yhtiön sähköpostista eikä hän tiennyt etukäteen, mistä tavara tulee ja mihin se menee. Varastossa 12.11.2018 olleiden lastien osalta hän oli odottanut D:ltä ohjeita lastien eteenpäin toimittamisesta. A:n kertomaa tukevat kirjallisena todisteina esitetyt sähköpostit, jotka osoittavat A:n saaneen passitusten laatimiseksi tarvittavat tiedot D:ltä. Liettuaan lähetetyn lastin osalta D on lastin Suomeen saapumispäivänä 12.9.2018 ilmoittanut A:lle osoitteen, johon lasti tuli lähettää, sekä tilannut lastille kuljetuksen Varova Oy:n kautta.

Syyttäjä on näyttönä määräysvallasta esittänyt sähköposteja, joissa A kehottaa D:tä noutamaan Liettuaan lähtevän lastin Venäjän rekisterissä olevan auton asemesta EU-maan rekisterissä olevalla autolla. Ohjeillaan A on ainoastaan halunnut varmistaa, että lääkeaineet päätyvät ongelmitta siihen tullivarastoon Liettuassa, johon D oli kehottanut häntä ne passittamaan. Sähköpostit eivät siten osoita A:lla olleen määräysvaltaa tavaroihin.

C Oy on asemansa perusteella vastannut tavaroista kuljetusten ja väliaikaisessa varastossa säilytyksen ajan. Huolintasopimuksen luonteeseen kuuluu, että huolitsija kuljettaa ja varastoi toimeksiantajan omistamia tavaroita, joihin sillä ei ole sanottua vastuuta enempää määräysvaltaa. Tavarat ovat olleet fyysisesti A:n omistaman yhtiön hallussa, mutta se tai asiassa esitetty muu näyttö ei osoita, että A:lla olisi ollut dopingaineisiin määräysvaltaa.

Johtopäätökset levittämistarkoituksesta

Lastien saapumisilmoituksiin ja AirWay Bill -asiakirjoihin merkityt tavaran kuvaukset (Health food, Sport supplement, Consol) eivät ole kuvanneet totuudenmukaisesti lastien sisältöä, josta seikasta A on tullut tietoiseksi. Kuitenkin A on varastossa olleita lähetyksiä käsitellessään toiminut viranomaisiin päin avoimesti. Hän ei ole yrittänyt millään tavalla peitellä aineiden oikeaa laatua, vaan hän on totuudenmukaisesti kirjoittanut tavaroiden laadun laatimiinsa T1 passituksiin. Se, että A on 31.8.2018 pyytänyt D:tä kommentoimaan kyseisen aineen käyttöä, osoittaa, ettei hän ole D:n toimeksiantoa vastaanottaessaan tiennyt, mistä aineista on kysymys. A on myös varmistunut siitä, että aineet eivät ole kiellettyjä huumaus- tai psykoaktiivisia aineita. Lisäksi edellä todetuin tavoin A on täyttänyt T1 passitusilmoitukset Tullin ohjeita vastaavalla tavalla.

A:lla ei ole näytetty olleen lähetysten sisältämiin aineisiin levittämistarkoituksen edellyttämää määräysvaltaa eikä asiassa esitetty näyttö osoita, että hän olisi yhteisymmärryksessä kenenkään muun henkilön kanssa pitänyt dopingaineita hallussaan levittämistarkoituksessa. Dopingaineiksi tiedettyjenkään aineiden säilyttäminen väliaikaisessa varastossa ei ole rikos, kun näyttöä niiden levittämistarkoituksesta ei A:n osalta ole, vaikka aineiden määrä onkin suuri kuten kauttakuljetuksessa olevan tavaran osalta yleensä asianlaita on.

Syyte törkeistä dopingrikoksista kohdissa 1-3 ja 5 on kokonaan hylättävä

Kohta 7

Syyttäjän lääkerikosta koskevan rangaistusvaatimuksen mukaan A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta varastoinut sekä luovuttanut lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä ja lääkeaineita lääkelain tai lääkelain valvontaa koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti varastoimalla teonkuvauksessa mainittuja lääkemääräyksen vaativia lääkkeitä ja lääkeaineita

Syytteessä mainittuihin lääkelain säännöksiin ei sisälly säännöstä, jonka perusteella A:n kauttakulkuun kuuluva väliaikainen varastointi olisi ollut lääkelain vastaista, vaan varastoinnin väitetty virheellisyys perustuu ainoastaan Fimean lausuntoon. Se ei ole teonkuvauksessa eikä rikoslain 44 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräys, jonka antamiseen valtuutus olisi johdettavissa jostakin teonkuvauksessa ja rikoslain 44 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista säädöksistä. Fimean lausunto ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä siinä ohjeistetun vastaisesta menettelystä voida ketään tuomita rikoksesta. Näin ollen syyte lääkerikoksesta on tällä perusteella hylättävä.

Kohta 8

Vastaavilla perusteilla kuin edellä on maahantuonnin osalta lausuttu A ei ole syyllistynyt lääkkeiden laittomaan maasta vientiin, koska ne eivät väliaikaisessa varastossa ole olleet maassa, vaan unionin kautta tapahtuvassa kauttakulkukuljetuksessa. Syyte laittomasta terveydenhuollon ammattitoimenharjoittamisesta on tällä perusteella hylättävä.

- - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Vastaaja A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

Hylätyt syytteet

1. Törkeä dopingrikos 03.08.2018 - 12.11.2018
2. Törkeä dopingrikos 15.09.2018 - 12.11.2018
3. Törkeä dopingrikos 20.09.2018 - 12.11.2018
4. Salakuljetus 30.09.2018
5. Törkeä dopingrikos 10.09.2018 - 12.11.2018
6. Salakuljetus 10.09.2018 - 12.09.2018
7. Lääkerikos 27.08.2018 - 12.11.2018
8. Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen 17.09.2018 - 18.09.2018

Rangaistusseuraamukset

A vapautetaan tuomitusta rangaistusseuraamuksesta.

Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

A:lle määrätty liiketoimintakielto kumotaan.

Korvausvelvollisuus

A vapautetaan rikosuhrimaksua ja puolustajan palkkiota koskevasta korvausvelvollisuudesta valtiolle.

- - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen
Hovioikeudenneuvos Hanna Paronen
Asessori Marleena Tuikkala

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Valituslupa myönnetty 10.3.2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.