Turun HO 21.11.2019 151303

Petos
Rikoksen yritys - Tehokas katuminen

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

B oli tilannut eri verkkokaupoista tuotteita suorittamatta niistä maksua, vaikka tuotteet oli jätetty noutamatta ja ne olivat sittemmin palautuneet lähettäjille. Kysymys siitä, täyttyikö petoksen tunnusmerkistö siitä huolimatta, että tilatut tuotteet olivat palautuneet niiden lähettäjille ja oliko B:n mahdollista vapautua rikosoikeudellisesta vastuusta tehokkaan katumisen nojalla.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 4.12.2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. PETOS
- - -

4.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet D:n lähettämään heille yhteensä 215 euron arvoisen Sony Zperia E5 -älypuhelimen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta Sony Zperia E5 -älypuhelimen. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteen, jota he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan sitä maksaa.

Tuote on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

2. PETOKSEN YRITYS
- - -

4.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. PETOS
- - -

8.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet E:n lähettämään heille yhteensä 361,05 euron arvoisen tuotelähetyksen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta yhteensä 361,05 euron arvosta tuotteita. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

6. PETOKSEN YRITYS
- - -

8.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. PETOS
- - -

11.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet F:n lähettämään heille yhteensä 163,85 euron arvosta tuotteita.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta kynttilöitä, sukkia, kaksi käsilaukkua ja naisten saappaat yhteensä 163,85 euron arvosta. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

9. PETOKSEN YRITYS
- - -

11.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

10. PETOS
- - -

11.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä G:n lähettämään heille yhteensä 188,50 euron arvoisen tuotelähetyksen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta kahdet naisten housut ja kaksi naisten fleece-paitaa yhteensä 188,50 euron arvosta. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

10. PETOKSEN YRITYS
- - -

11.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

11. PETOS
- - -

13.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet H:n lähettämään heille yhteensä 86,60 euron arvoisen tuotelähetyksen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta yhteensä 86,60 euron arvosta kosmetiikkatuotteita. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

11. PETOKSEN YRITYS
- - -

13.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

12. PETOS
- - -

13.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet E:n lähettämään heille yhteensä 175 euron arvoisen tuotelähetyksen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta yhteensä 175 euron arvosta tuotteita. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

12. PETOKSEN YRITYS
- - -

13.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

13. PETOS
- - -

13.11.2016 Turku

A ja B ovat yhdessä hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä saaneet E:n lähettämään heille yhteensä 227,10 euron arvoisen tuotelähetyksen.

A ja B ovat yhdessä tilanneet C:n nimissä esiintyen --- verkkokaupasta yhteensä 227,10 euron arvosta tuotteita. Tilausta tehdessään A ja B ovat salanneet huonon maksukykynsä ja toisen nimellä esiintyen erehdyttäneet verkkomyyntiyrityksen lähettämään heille tuotteita, joita he eivät ole maksaneet, eikä heillä ole ollut aikomustakaan niitä maksaa.

Tuotteet on toimitettu tilaajille, mutta he eivät ole noutaneet tilausta postista, jolloin se on palautunut lähettäjälle.

Syyttäjän vaihtoehtoinen rangaistusvaatimus:

13. PETOKSEN YRITYS
- - -

13.11.2016 Turku

Teonkuvaus kuten yllä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Selostus asiasta käräjäoikeudessa

Käräjäoikeus oli katsonut näytetyksi, että tilaukset kohdissa 2, 6 ja 9–13 oli tehnyt B ja että B oli menettelyllään syyllistynyt näissä kohdissa petoksiin.

Käräjäoikeus oli perustellut ratkaisuaan sillä, että rikoslain esitöiden ja oikeuskäytännön mukaan petoksen tunnusmerkistön mukaisena taloudellisena vahinkona voidaan pitää jo realisoituneen vahingon ohella myös sellaista tilannetta, jossa taloudellisen määräämistoimen hetkellä syntyy huomioon otettava vaara vahingon aiheutumisesta. Käräjäoikeus oli ottanut rangaistuksen mittaamisessa huomioon sen seikan, että B:n tilaamat tuotteet olivat sittemmin palautuneet lähettäjilleen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksi luetut rikokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Petos
4.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Petos
8.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Petos
11.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

10. Petos
11.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

11. Petos
13.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

12. Petos
13.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

13. Petos
13.11.2016
Rikoslaki 36 luku 1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus

Syyksi luetut rikokset 1–2, 6, 8–13, 15–23, 25

60 päivää vankeutta

Rangaistusta alentavana on otettu huomioon:

- Varsinais-Suomen käräjäoikeus 1.3.2018, ratkaisu 110835

- Varsinais-Suomen käräjäoikeus 23.8.2017, ratkaisu 131973, syytekohtien 1–2, 6, 8–13 ja 15–23 osalta

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

käräjätuomari Kari Laine

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 21.11.2019

Ratkaisu, johon on haettu muutosta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 4.12.2018 nro 153905

Asia

Petos

Valittaja

B

Vastapuoli

Kihlakunnansyyttäjä - - -

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

B on vaatinut muun ohessa, että syytteet kohdissa 2, 6 ja 9–13 hylätään. - - -

Perusteinaan B on kohtien 2, 6 ja 9–13 osalta lausunut, ettei hän ole tehnyt näissä kohdissa kerrottuja tilauksia. Mainittujen kohtien asianomistajille ei ole syntynyt taloudellista vahinkoa, koska tekijä ei ole noutanut tilauksia postista ja on siten estänyt tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään. Perusteenaan syyttäjä on lausunut, ettei B ollut ryhtynyt aktiivisiin toimiin tekemiensä tilausten peruuttamiseksi, joten kysymys ei ole tehokkaasta katumisesta.

Hovioikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perustelut kohtien 2, 6 ja 9–13 osalta

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut näytön arvioinnin osalta kohdissa 2, 6 ja 9–13 sekä katsoo näytetyksi, että kohdissa kerrotut tilaukset on tehnyt B. Asiassa tulee siten arvioitavaksi, onko B:n menettely ollut rangaistavaa petosrikoksena vai onko kysymyksessä rikoslain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehokas katuminen.

Rikoslain 36 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan petokseen syyllistyy se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä.

Säännöstä koskevien esitöiden mukaan taloudellinen vahinko on ymmärrettävä rahan tai tavaran tappiota laajempana käsitteenä. Vahinko voisi ilmetä joko varallisuuden suoranaisena vähentymisenä tai taloudellisen edun saamatta jäämisenä. Jo rahan tai tavaran tappion syntymisen välitön vaarakin saattaa usein merkitä sellaista taloudellisen aseman heikentymistä, että sitä voidaan pitää tunnusmerkistössä tarkoitettuna taloudellisena vahinkona, vaikka lopullinen tappio ei vielä olisikaan syntynyt. (HE 66/1988 vp s. 132-133)

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että taloudellisen vahingon syntymisen välitön vaara, jollaisena voidaan pitää myös väliaikaisen tappion vaaraa, voi jo merkitä petoksen tunnusmerkistössä tarkoitetun taloudellisen vahingon syntymistä. Tästä on katsottu seuraavan, että esimerkiksi tilanteessa, jossa maksukyvytön henkilö tilaa tavaraa laskua vastaan maksuajalla ilman, että maksuvelvoitetta on aikomustakaan täyttää, petoksen tunnusmerkistö täyttyy jo sopimuksen solmimisen jälkeen tavarantoimittajan toimitettua tavaran eli tehtyä määräämistoimen, eikä vasta silloin, kun lasku erääntyy maksettavaksi. (Lappi-Seppälä, Tapio ym.: Rikosoikeus, 2019, 24. RL 36: Petos ja muu epärehellisyys)

Rikoslain 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yrityksestä ei rangaista, jos tekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen täyttämisestä tai muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Säännöstä koskevien esitöiden (HE 44/2002 vp s. 136) mukaan jos tekijä on tehnyt kaiken, mitä rikoksen toteutuminen edellyttää, kysymys on niin sanotusta päättyneestä yrityksestä. Ellei rikoksen yritys vielä ole edennyt näin pitkälle, kysymys on niin sanotusta päättymättömästä yrityksestä, jolloin tekijä voi vapautua rangaistusvastuusta, jos hän vapaaehtoisesti luopuu rikoksen täyttämisestä. Jos rikoksen yritys on tullut päätetyksi, siitä ei enää voi luopua, vaan vastuuvapaus edellyttää sitä, että tekijä on rikoslain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin muuten estänyt tunnusmerkistössä tarkoitetun seurauksen syntymisen. Esitöiden mukaan tehokas katuminen tulee käyttöön päättyneiden yritysten tilanteissa eli kun tekijä on tehnyt jo kaiken tarvittavan, mutta seuraus ei ole vielä syntynyt. Säännös rajoittaa ainoastaan yritysvastuuta. Rikoksella loukatun olotilan palauttaminen ei vapauta vastuusta, jos rikos on jo tullut täytetyksi. (HE 44/2002 vp s. 141– 142)

Kohtien 2, 6 ja 9–13 asianomistajat ovat B:n tekemän tilauksen perusteella toimittaneet tämän tilaamat tuotteet B:n antamien yhteystietojen mukaisesti. Antamalla asianomistajille virheellisiä tietoja maksukyvystään ja -aikeistaan B on aloittanut petosrikoksen tunnusmerkistöön kuuluvan erehdyttämisen. Kun tilaukset on toimitettu, myös määräysvalta tuotteista on siirtynyt asianomistajilta B:lle. B:lle on puolestaan syntynyt velvollisuus maksaa tuotteet, vaikka B:llä ei esitetyn näytön perusteella ole ollut tarkoituskaan täyttää tätä velvollisuuttaan. B ei myöskään ole omin aktiivisin toimin muutoinkaan pyrkinyt peruuttamaan näitä toisen henkilön nimissä tekemiään tilauksia.

B:n menettely on aiheuttanut asianomistajille petosrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetun välittömän taloudellisen vahingon syntymisen vaaran jo siinä vaiheessa, kun määräysvalta tuotteisiin on siirtynyt B:lle, vaikka tilatut tuotteet ovatkin sittemmin palautuneet asianomistajille. Koska petosrikoksen tunnusmerkistö on jo tullut täytetyksi, B ei voi vapautua rikosoikeudellisesta vastuustaan tehokkaan katumisen perusteella. Tuotteiden noutamatta jättäminen voidaan sen sijaan ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa, minkä käräjäoikeus on jo riittävässä määrin tehnyt, koska asianomistajille ei tuotteiden palautumisen vuoksi ole aiheutunut merkittävää taloudellista vahinkoa. Käräjäoikeuden tuomiota ei syyksilukemisen osalta ole edellä lausutuilla perusteilla syytä muuttaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta kohtien 2, 6 ja 9–13 osalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Juha Laaksonen
hovioikeudenneuvos Kari Lahdenperä
hovioikeudenneuvos Virpi Vuorinen

hovioikeuden esittelijä Mikael Pulkkinen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.