Rovaniemen HO 19.8.2011 723

OIKEUSAVUSTAJAN PALKKIO

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

A avusti B:tä käräjäoikeudessa muun muassa törkeää veropetosta koskevassa asiassa. Käräjäoikeus peruutti maaliskuussa 2010 pidettäväksi ilmoitetun kuuden päivän mittaisen pääkäsittelyn ja järjesti pääkäsittelyn myöhemmin. A vaati käräjäoikeudessa palkkiota kahta päivää vastaavalta 14 tunnilta myös peruutetun pääkäsittelyn ajalta, koska hänellä ei heti ollut ollut mahdollisuutta saada korvaavaa työtä.

Käräjäoikeus hylkäsi A:n vaatimuksen, koska oikeusapulaissa tai palkkioperusteasetuksessa ei ole säädetty siitä, että avustajalle olisi suoritettava korvauksia siitä syystä, että pääkäsittely peruuntuu.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A toisti käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimuksen lausuen, että hän oli varannut aikansa maaliskuussa 2010 pidettäväksi ilmoitetulle kuuden päivän pääkäsittelylle. Käräjäoikeus oli vasta pääkäsittelyä edeltävänä päivänä peruuttanut pääkäsittelyn A:n päämiehestä riippumattomasta syystä. A ei ollut onnistunut hankkimaan korvaavaa työtä kahdelle ensimmäiselle pääkäsittelyä varten varaamalleen päivälle, joten hänellä oli oikeus saada valtion varoista korvaus itselleen aiheutuneesta ajanhukasta.

Syyttäjä ei vastannut A:n valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin toimenpiteistä, joista palkkiota maksetaan, tuntipalkkion suuruudesta, asiakohtaisesta vähimmäispalkkiosta, korvattavista kuluista sekä niistä asia- ja avustajakohtaisista syistä, joiden perusteella palkkiota voidaan korottaa tai alentaa.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä asetuksessa toisin säädetä. Istuntokäsittelystä ja esitutkinnassa avustamisesta palkkio maksetaan kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta. Saman asetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta sekä asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa. Palkkiota maksetaan myös matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta.

A ei ollut väittänytkään vaatimuksensa perustuvan asian valmisteluun tai matkustamisesta aiheutuneeseen ajanhukkaan. Riidatonta on, että pääkäsittely on peruttu, joten suullista käsittelyä ei ole käräjäoikeudessa ollut niinä päivinä, joilta A on vaatinut palkkiota. Niin ollen A:n vaatimus ei perustunut edellä mainitun asetuksen 3 §:ssä lueteltuihin toimenpiteisiin, jotka asetuksen mukaan oikeuttavat palkkioon. A:n vaatimus on sen vuoksi hylättävä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

ASIAN OVAT RATKAISSEET:

hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen

hovioikeudenneuvos Teija Unkila, joka on myös esitellyt asian hovioikeudenneuvos Petri Nykänen

LAINVOIMAISUUSTIEDOT

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 2.1.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.