Kouvolan HO 10.12.2008 1321

Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KOTKAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 23.4.2008

Kotkan käräjäoikeus on muun ohessa katsonut selvitetyksi, että P on saapuessaan Venäjältä Suomeen veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt veron määräämistä varten säädetyn velvollisuutensa ilmoittaa tulliviranomaisille maahan tuomansa 350 kartonkia savukkeita. Niiden arvo on ollut 14.000 euroa ja niistä määrättävät verot ja maksut yhteensä 13.280,52 euroa. Menettelyllään P on yrittänyt aiheuttaa sanottujen verojen ja maksujen määräämättä jättämisen.

P on ostanut savukekartongit Venäjältä yhteensä 1.500 eurolla, myynyt ne Ruotsissa 8.050 eurolla ja näin saanut myyntivoittoa 6.550 euroa.

Syyttäjän vaatimuksen mukaisesti käräjäoikeus on tuominnut P:n rangaistukseen veropetoksesta ja menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 8.050 euroa.

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 10.12.2008

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus
Syyttäjä on vaatinut, että P vapautetaan valtiolle rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn 8.050 euron menettämisseuraamuksesta, mikäli katsotaan, että P joutuu maksamaan kaksinkertaisesti samasta asiasta.

Syyttäjä on perustellut vaatimustaan sillä, että Tullihallitus on tehnyt ennen käräjäoikeuden tuomiota tullauspäätöksen, jonka mukaan P:n on maksettava veroa kohdassa 1 maahan tuomistaan savukkeista 13.280,52 euroa.

Vastaus
P ei ole vastannut valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
Käräjäoikeuden tuomion mukaan P on veron välttämistarkoituksessa laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa maahan tuomansa savukkeet tulliviranomaiselle ja siten yrittänyt aiheuttaa veron määräämättä jättämisen. Käräjäoikeus on tuominnut P:n rangaistukseen veropetoksesta ja määrännyt hänet menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä savukkeiden myynnistä saamansa 8.050 euroa.

Hovioikeus toteaa, että veropetoksen tunnusmerkistö on täyttynyt, kun P oli tullissa laiminlyönyt ilmoittaa tulliviranomaisille maahan tuomansa savukkeet. Sillä, että P on myöhemmin myynyt savukkeet, ei ole mitään merkitystä syytteessä tarkoitetun veropetoksen tunnusmerkistön kannalta. Näin ollen P:n savukkeista saama myyntitulo ei ole ollut hänen syykseen luetun veropetoksen välittömästi tuottamaa hyötyä. Koska P:n ilmiselvänä tarkoituksena on kuitenkin ollut myydä savukkeet voitolla eteenpäin, tästä myynnistä saatu hyöty on rikoslain 10 luvun 2 §:n tarkoittamaa rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä.

P on kohdassa 1 ostanut savukkeet 1.500 eurolla Venäjältä ja myynyt savukkeet 8.050 eurolla. Tullihallitus on päätöksellään määrännyt P:n maksettavaksi tullia ja veroja yhteensä 13.280,52 euroa. Siten P ei ole saanut rikoslain 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettua taloudellista hyötyä, joka olisi tuomittava valtiolle menetettäväksi. Hovioikeus katsoo, että P on vapautettava syytekohdan 1 taloudellisen hyödyn menettämisseuraamuksesta.

Tuomiolauselma
Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

Muutos käräjäoikeuden tuomioon

KORVAUSVELVOLLISUUS

P vapautetaan valtiolle tuomitusta menettämisseuraamuksesta.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Satu Salmi, Timo Palmgren ja Tarja Huossa

Esittelijä: Tomi Mäkelä

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.