Turun HO 05.03.2007 447

Rangaistuksen määrääminen, Yhdyskuntapalvelu, Aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottaminen

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 5.3.2007

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Salon käräjäoikeus 18.5.2006 nro 327

ASIA

Pahoinpitely ym.

VALITTAJA

A

VASTAPUOLI

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Virtanen

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hänelle 8.2.2006 tuomittu rangaistus katsotaan riittäväksi seuraamukseksi myös hänen syykseen nyt luetuista rikoksista tai että hänelle tuomittua rangaistusta joka tapauksessa liian ankarana alennetaan.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut valituksen hylkäämistä perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Asiassa ei ole ilmennyt perustetta alentaa A:lle tuomittua ehdotonta vankeusrangaistusta.

A:lle on tuomittu ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua, valituksenalaisella tuomiolla kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta 90 tuntia ja Salon käräjäoikeuden lainvoiman saaneella tuomiolla 8.2.2006 viiden kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta 140 tuntia, eli yhteensä 230 tuntia.

Kaikki edellä mainituilla tuomioilla A:n syyksi luetut rikokset on tehty ennen käräjäoikeuden tuomiota 8.2.2006 ja ne olisi siten voitu käsitellä samalla kertaa. Oikeudenmukainen seuraamus sanotuista rikoksista olisi tuossa tapauksessa ollut yllä mainituista vankeusrangaistuksista muodostuva kokonaisrangaistus eli kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus ja sen sijasta yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 1 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen yhdyskuntapalvelun määrä olisi tuolloin ollut 200 tuntia.

Rikoslain 7 luvun 7 §:n mukaan aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelurangaistus voidaan ottaa uutta rangaistusta tuomittaessa huomioon vastaavalla tavalla kuin aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus saman luvun 6 §:n mukaan. Viimeksi mainittua säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 48/1997 vp, s. 5) todetaan jo yhdenvertaisuusperiaatteen edellyttävän, että tuomioistuimen tulisi arvioida käytettävissään olevien tietojen perusteella se, ettei rikoksentekijän kokonaisrangaistus rikosten ilmitulojärjestyksestä johtuen ankaroituisi. Samaa edellyttää myös oikeudenmukaisuus.

Kerrotuilla perusteilla A:lle tuomittua yhdyskuntapalvelurangaistusta on alennettava niin, ettei sen ja hänelle tuomiolla 8.2.2006 tuomitun yhdyskuntapalvelun kokonaismäärä ylitä 200 tuntia eli hänelle on nyt tuomittava yhdyskuntapalvelua vain 60 tuntia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
hovioikeudenneuvos Kaarlo Mikkola
viskaali Elina Paasivirta

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.