Rovaniemen HO 06.03.2007 194

Valittaja kuollut, Valitusta ei jatketa, Oikeudenkäyntikulut, Kuolinpesän kuluvastuu

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

A ja B vaativat käräjäoikeudessa, että C velvoitetaan maksamaan heille hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kiinteistön virheen johdosta sekä korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.

C vastusti kannetta.

Käräjäoikeus hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen, mutta velvoitti C:n maksamaan A:lle ja B:lle osan heidän vaatimastaan hinnanalennuksesta sekä osan heidän oikeudenkäyntikuluistaan.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

C on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta.

A ja B ovat vaatineet valituksen hylkäämistä ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista laillisine korkoineen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

C on kuollut 24.8.2006. C:n oikeudenomistajat ovat ilmoittaneet, että he eivät jatka valitusta.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin. Hovioikeus toteaa, että jos lausunnon antaminen valituksesta raukeaa hovioikeudessa sen johdosta, että valittaja on kuollut eivätkä valittajan oikeudenomistajat jatka valitusta, tulee edellä mainittu säännös soveltuvin osin noudatettavaksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

C:n kuolinpesä velvoitetaan korvaamaan A:n ja B:n yhteiset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen.

ASIAN RATKAISSEET HOVIOIKEUDEN JÄSENET

hovioikeudenneuvos Erkki Nenonen
hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner
määräaikainen hovioikeudenneuvos Virve Salo

viskaali Janne Anttila

LAINVOIMAISUUSTIEDOT

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 22.5.2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.