Kouvolan HO 19.06.2007 662

Yhdyskuntapalvelu - Muuntaminen vankeudeksi

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

IMATRAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 23.2.2007

- - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

Yhdyskuntapalvelua koskeva ratkaisu:

Imatran käräjäoikeus 8.2.2005: 80 päivää vankeutta.

Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 80 tuntia.
Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoaikaa pidennetään 31.12.2007 saakka.
Vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi hylätään.

Lainkohta:
Laki yhdyskuntapalvelusta 9 § 2

- - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
käräjätuomari Jukka Turunen

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 19.6.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus
Syyttäjä on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimuksen siitä, että S:lle 8.2.2005 tuomitusta 80 tunnin yhdyskuntapalvelusta suorittamatta olevat 49 tuntia muunnetaan vankeudeksi, koska S on yhdyskuntapalveluun tuomitsemisensa jälkeen tuomittu kolmeen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vastaus
S on vastustanut muutosvaatimusta ja katsonut, että yhdyskuntapalvelun muuntamiselle vankeudeksi ei ole laillista perustetta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
S on 8.2.2005 tuomittu vankeusrangaistuksen sijasta 80 tunniksi yhdyskuntapalveluun. Hän on suorittanut siitä 31 tuntia. Rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen S on syyllistynyt useisiin liikennerikoksiin, joista hänet on 24.1., 17.5. ja 21.9.2006 tuomittu 8 kuukauden, 40 päivän ja 3 kuukauden 15 päivän ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.

Yhdyskuntapalvelun suorittaminen on keskeytynyt ensin S:n, joka on Venäjän kansalainen, passiasian hoitamisen vuoksi ja toiseksi sanottujen vankeusrangaistusten suorittamisen vuoksi. Kriminaalihuoltolaitoksen Kaakkois-Suomen aluetoimiston Lappeenrannan yksikkö on 11.10.2006 esittänyt yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan jatkamista vuodella ja 7.2.2007 syyttäjän pyynnöstä tekemällään päätöksellä keskeyttänyt yhdyskuntapalvelun suorittamisen.

Syyttäjä on katsonut, että uusiin rikoksiin syyllistyminen muodostaa perusteen keskeyttää yhdyskuntapalvelun suorittamisen ja että suorittamatta olevat 49 tuntia yhdyskuntapalvelua on muunnettava vankeudeksi.

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 9 §:n mukaan jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei ole muusta kuin 8 §:ssä tarkoitetusta syystä mahdollista 5 §:n 1 momentin mukaisen enimmäisajan kuluessa, tuomioistuin voi syyttäjän vaatimuksesta pidentää palvelun täytäntöönpanoaikaa tai muuntaa palvelun suorittamatta olevan osan ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi. Erityisistä syistä voidaan jo suoritettu palvelu katsoa rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

Yhdyskuntapalvelun käyttäminen on vankeusrangaistukseen nähden ensisijainen seuraamus silloin, kun yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytykset täyttyvät. On oletettavaa, että yhdyskuntapalvelu vankeutta paremmin tukee S:n sopeutumista yhteiskuntaan ja pidättymistä rikosten tekemisestä. Hovioikeus katsoo, että yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan jatkaminen on perusteltua. Passiasian hoitaminen ei enää estä palvelun suorittamista. S vapautuu suorittamasta vankeusrangaistustaan ilmeisesti 15.6.2007 tai lähiaikoina sen jälkeen. Näin ollen palvelun suorittaminen loppuun esitetyssä vuoden ajassa on mahdollista.

Lain 11 §:n 2 momentin mukaan tuomitessaan aiemmin yhdyskuntapalveluun tuomitun henkilön siitä erilliseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomioistuin voi kieltää aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tuomioistuimen on määrättävä, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta on suoritettava vankeutena. Lain 11 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan yhdyskuntapalvelun keskeyttäminen on ratkaistava siinä yhteydessä, kun yhdyskuntapalveluun tuomittu henkilö tuomitaan uusista rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Säännöksen säätämiseen johtaneista esitöistä (HE 11/1996 vp s. 15 - 16) ei käy ilmi, että säännöstä voitaisiin tulkita laajentavasti. Kun lisäksi otetaan huomioon, että rikosoikeudellisia säännöksiä on tulkittava suppeasti ja vastaajalle edullisella tavalla, yhdyskuntapalvelun kieltämistä tai keskeyttämistä ei voida käsitellä muussa kuin siinä yhteydessä, kun henkilöä syytetään uudesta rikoksesta. Koska näin ei ole tässä tapauksessa, syyttäjän vaatimusta ei voida hyväksyä.

Näillä perusteilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon jatkamisesta.

Tuomiolauselma
Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Nieminen, Satu Salmi ja Tuomo Kurki

Esittelijä: Juha Nuutinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.