Kouvolan HO 06.02.2007 138

Ehdonalainen vapaus - Jäännösrangaistus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

RIIHIMÄEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 19.9.2006

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 6.10.2005 tehdyistä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta yhteiseen 30 päivän vankeusrangaistukseen ja määrännyt A:n 27.4.2005 ja 24.9.2005 alkaneet ehdonalaiset vapaudet menetetyiksi.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
Käräjätuomari Marja Räbinä ja lautamiehet

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 6.2.2007

Valitus
A on vaatinut muun ohella, että hänen 27.4.2005 ja 24.9.2005 alkaneita ehdonalaisia vapauksiaan ei määrätä menetetyiksi.

Vastaus
Syyttäjä ei ole vastustanut muutosvaatimusta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Koska syyttäjä ei ole käräjäoikeudessa vaatinut 27.4.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden menettämistä ja Helsingin hovioikeus on jo 25.8.2006 määrännyt mainitun ehdonalaisen vapauden menetetyksi, hovioikeus toteaa, että 1.10.2006 voimaan tulleen rikoslain 2c luvun 14 §:n 1 momentin mukaan mainitun 27.4.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden jäännösrangaistusta ei voida määrätä pantavaksi täytäntöön. Sen vuoksi asiaa ratkaistaessa on rikoslain 3 luvun 2 §:n mukaan sovellettava uutta lakia ja A on vapautettava 27.4.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden menettämisseuraamuksesta.

Syyttäjä on käräjäoikeudessa vaatinut, että A määrätään menettämään 24.9.2005 alkanut ehdonalainen vapaus. Koska käsiteltävänä olevat uudet rikokset on tehty koeaikana, syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä ja uusista rikoksista on perusteltua tuomita ehdoton vankeusrangaistus, hovioikeus katsoo, että 1.10.2006 voimaan tulleen rikoslain 2c luvun 14 §:n 1 momentin mukaan 24.9.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden jäännösrangaistus voidaan lähtökohtaisesti määrätä pantavaksi täytäntöön.

Rikoslain 2c luvun 14 §:n 2 momentin mukaan jäännösrangaistus voidaan jättää määräämättä täytäntöönpantavaksi erityisesti silloin, jos suuri osa koeajasta on suoritettu ennen kuin uusi rikos on tapahtunut, jäännösrangaistus on lyhyt, koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittava rangaistus on lyhyt tai tekijälle koeajalla tehdystä rikoksesta johtuvan tai tuomiosta aiheutuvan muun seurauksen vuoksi yhteinen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Eduskunnan lakivaliokunta (LaVM 9/05) on kiinnittänyt huomiota siihen, että tuomioistuimen tulee jäännösrangaistuksen täytäntöönpanoa harkitessaan kiinnittää huomiota paitsi kuhunkin seikkaan erikseen myös niiden yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen.

A on 24.9.2005 päässyt ehdonalaiseen vapauteen suorittamasta Helsingin hovioikeuden 16.6.2005 tuomitsemaa 75 päivän vankeusrangaistusta 22.10.-19.12.2004 tehdyistä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja neljästä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Koska A on syyllistynyt nyt tuomittavana oleviin uusiin rikoksiin 6.10.2005 eli vain 12 päivää sen jälkeen kun hän on päässyt ehdonalaiseen vapauteen suorittamasta samantyyppisistä aikaisemmista rikoksista tuomittua vankeusrangaistusta, hovioikeus katsoo, että rikoslain 2c luvun 14 §:n mukaan A:n 24.9.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden jäännösrangaistus on määrättävä pantavaksi täytäntöön siitä huolimatta, että jäännösrangaistus ja koeajalla tehdyistä rikoksista tuomittava vankeusrangaistus ovat lyhyitä.

Täytäntöönpantavasta 25 päivän jäännösrangaistuksesta ja koeajalla tehdyistä rikoksista tuomittavasta rangaistuksesta on rikoslain 2c luvun 14 §:n 1 momentin nojalla määrättävä hovioikeuden harkinnan mukaan 40 päivän yhteinen vankeusrangaistus. Koska 40 päivän vankeusrangaistus on lievempi seuraamus kuin käräjäoikeuden määräämä 30 päivän vankeusrangaistus lisättynä tekoaikana voimassa olleen rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 16 §:n mukaisella 25 päivän pituisen jäännösrangaistuksen suorittamisella kokonaan vankilassa, asiassa on rikoslain 3 luvun 2 §:n mukaan sovellettava uutta lakia.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus harkitsee oikeaksi määrätä A:n ehdonalaisista vapauksista, että 24.9.2005 alkaneen ehdonalaisen vapauden jäännösrangaistus on pantava täytäntöön.

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 27.4.2005
Koeajan viimeinen päivä 26.4.2008
Jäännösrangaistus 4 vuotta 4 kuukautta
Jäännösrangaistusta ei määrätä täytäntöönpantavaksi

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 24.9.2005
Koeajan viimeinen päivä 23.12.2005
Jäännösrangaistus 25 päivää
Jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-3 ja täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus 40 päivää vankeutta

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Jukka Ketola, Helena Hennen, Marja-Leena Honkanen

Ratkaisu on yksimielinen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.