Itä-Suomen HO 24.05.2007 660

Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS 7.2.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 1.12.2006
2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 1.12.2006
3) Ajoneuvorikkomus 1.12.2006
4) Ajoneuvoverorikkomus 1.12.2006
5) Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 1.12.2006
8) Pahoinpitely 4.12.2006
9) Laiton uhkaus 4.12.2006

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-5,8-9 ja täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus 1 vuosi vankeutta

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 21.9.2006
Koeajan viimeinen päivä 20.9.2009
Jäännösrangaistus 4 v 10 kk 13 pv

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi kokonaan.

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 2 kuukautta 3 päivää.
Vapaudenmenetysaika 4.12.2006-6.2.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Jouko Saari

Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 24.5.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A:lle tuomittua vankeusrangaistusta korotetaan ja että jäännösrangaistuksesta määrätään täytäntöönpantavaksi käräjäoikeudessa vaaditun mukaisesti enintään yksi vuosi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rikoslain 2 c luvun 14 §:n mukaan tuomioistuin voi syyttäjän vaatimuksesta määrätä jäännösrangaistuksen pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan hänet olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Tällöin täytäntöön pantavasta jäännösrangaistuksesta ja koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittavasta rangaistuksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus muista rikoksista samalla kertaa tuomittavien vankeusrangaistusten kanssa noudattamalla, mitä 7 luvussa säädetään. Jäännösrangaistusta ei kuitenkaan ole pidettävä mainitun luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ankarimpana rangaistuksena. Tuomioistuin voi myös määrätä jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi vain osaksi.

Täytäntöönpantavan jäännösrangaistuksen pituutta määrätessään hovioikeus on ottanut huomioon koeajalla tehdyistä rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen pituuden, jäännösrangaistuksen pituuden ja sen, että rikokset on tehty koeajan alkupuolella. Jäännösrangaistuksen määräämiseen täytäntöönpantavaksi vain osaksi ei ole perusteita. A:lle tuomittu yhteinen vankeusrangaistus on liian lyhyt ja sitä on korotettava.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-5,8-9 ja täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus 1 vuosi 5 kuukautta vankeutta
Rangaistusta korotettu.

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 21.9.2006
Koeajan viimeinen päivä 20.9.2009
Jäännösrangaistus 4 v 10 kk 13 pv

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi kokonaan.

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 3 kuukautta 21 päivää.
Vapaudenmenetysaika 4.12.2006-25.2.2007 ja 25.4.-23.5.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Pirjo Soininen ja Riitta-Liisa Rautsi

Lainvoimaisuustiedot:

Valituslupa myönnetty 20.9.2007

Korkeimman oikeuden ratkaisu 18.6.2008 KKO:2008:70

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.