Rovaniemen HO 02.11.2006 934

Ehdonalaisen vapauden määrääminen menetetyksi - jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

Diaarinumero R 05/538
Pääkäsittely 4.10.2006
Ratkaisunumero 934
Antopäivä 2.11.2006

HAAPAJÄRVEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 6.4.2005

Käräjäoikeus tuomitsi A:n neljästä rikoksesta 60 päivän yhteiseen vankeusrangaistukseen ja määräsi 18.6.2004 alkaneen ehdonalaisen vapauden menetetyksi.

A valitti hovioikeuteen.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on muun ohella vaatinut, että 18.6.2004 alkanutta ehdonalaista vapautta ei määrätä menetetyksi.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Rangaistusseuraamus

A on syyllistynyt 18.6.2004 alkaneen ehdonalaisen vapautensa koeaikana hänen syykseen nyt luettuihin rikoksiin. Nuo uudet rikokset johtaisivat vakiintuneen rangaistuskäytännön mukaan ehdonalaisen vapauden määräämiseen menetettäväksi sovellettaessa ennen 1.10.2006 voimassa ollutta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 15 §:n 4 momentin säännöstä. Tuon säännöksen sijaan 1.10.2006 voimaan tulleen rikoslain 2c luvun 14 §:n (780/2005) mukaan jäännösrangaistus voidaan sanotun §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla jättää määräämättä täytäntöönpantavaksi silloin, kun ehdonalaisen vapauden koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittava rangaistus on lyhyt. A on tuomittu nyt kysymyksessä olevista koeajalla tehdyistä rikoksista 60 päivän vankeusrangaistukseen, mitä on pidettävä mainitussa 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla lyhyenä. Uutta lakia sovellettaessa A:n jäännösrangaistus jätettäisiin hovioikeuden harkinnan mukaan tuolla perusteella määräämättä. Uuden lain soveltaminen johtaa siten vanhaa lakia lievempään lopputulokseen, minkä vuoksi tässä tapauksessa on rikoslain 3 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaan sovellettava uutta lakia. A:n ehdonalaista vapautta ei sen vuoksi ole määrättävä menetetyksi.

Ratkaisu

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

Ehdonalaista vapautta, joka on alkanut 18.6.2004, ei määrätä menetetyksi.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Erkki Nenonen
hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen

valmistelija Kaarina Ollikainen

LAINVOIMAISUUSTIEDOT

Lainvoimainen

Etusivulle

Päivitetty 31.1.2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.