Itä-Suomen HO 21.11.2006 1410

Menetetyn määräajan palauttaminen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 21.11.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A, joka on käräjäoikeuden tuomiolla velvoitettu suorittamaan B:lle velkasuhteeseen perustuvaa saatavaa ja oikeudenkäyntikulujen korvausta, on hovioikeuteen 21.9.2006 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt, että hovioikeus palauttaisi hänelle määräajan tyytymättömyyden ilmoittamista varten käräjäoikeuden tuomioon. Vaatimuksensa perusteena A on lausunut, että hänen avustajanaan toiminut julkinen oikeusavustaja oli epähuomiossa ilmoittanut hänelle tyytymättömyyden ilmoittamisen määräajan päättyvän 30.8.2006, vaikka oikea määräpäivä oli ollut 29.8.2006. Avustajan ohjeen mukaisesti hän oli toimittanut tyytymättömyyden ilmoituksen käräjäoikeuteen 30.8.2006.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n mukaan sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään tahi hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty sellainen määräaika.

Hovioikeus katsoo, ettei hakemuksessa mainittua julkisen oikeusavustajan A:lle antamaa virheellistä ilmoitusta ole pidettävä edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettuna erittäin painavana syynä menetetyn määräajan palauttamiselle.

Päätöslauselma

Hakemus hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Anna-Kaarina Mäkinen ja Heimo Kiviranta
Esittelijä Katriina Tiihonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.