Itä-Suomen HO 08.11.2005 1301

Lainhuudatus - Lainhuutohakemuksen jättäminen lepäämään

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

MIKKELIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 8.8.2005

RATKAISU

Lainhuutohakemus hylätään.

Perustelut

A on hakenut lainhuutoa B:n ja C:n tekemän 29.6.1994 päivätyn testamentin perusteella. Testamentin mukaan B:n ja C:n kuoltua saa heidän vanhin poikansa D kyseiseen kiinteistöön käyttöoikeuden ja D:n kuoltua saa D:n tytär A kiinteistöön omistusoikeuden. D ei ole kuollut ja tämän vuoksi käräjäoikeus hylkää A:n lainhuutohakemuksen ennenaikaisena, koska hakijalla ei ole kiinteistöön omistusoikeutta.

Lainkohta

Maakaari 10 luku 1 § 1 ja 12 luku 4 §

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Markku Markkula

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 8.11.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan vaatinut, että käräjäoikeuden päätös lainhuutohakemuksen hylkäämisestä kumottaisiin ja lainhuutoasia jätettäisiin maakaaren 12 luvun 2 §:n perusteella lepäämään. Perusteinaan A on lausunut, että hänen tekemänsä lainhuutohakemus olisi tullut jättää lepäämään, sillä kiinteistön omistusoikeuden siirtyminen hänelle oli sidottu hänen isänsä kuolinhetkeen. A:n oikeussuojan kannalta oli kohtuutonta, että hänen oli tullut suorittaa perintövero perimästään omaisuudesta, jonka odottavaa omistusoikeutta hän ei voisi saada kirjattua julkiseen rekisteriin.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Maakaaren 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan omistusoikeus kiinteistöön kirjataan myöntämällä saannolle lainhuuto.

Käräjäoikeuden soveltaman lainhuutohakemuksen hylkäämistä koskevan maakaaren 12 luvun 4 §:n 7 kohdan yleissäännöksen mukaan lainhuutohakemus on hylättävä esimerkiksi silloin, kun voidaan todeta, ettei kysymyksessä ole kiinteistön omistusoikeuden siirtyminen.

Lainhuutohakemuksen lepäämään jättämistä koskeva säännös on maakaaren 12 luvun 2 §:ssä. Maakaaren ja eräiden siihen liittyvien lakien säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 120/1994 vp, s. 85) mukaan pykälän 1 momentissa säädetään tyhjentävästi ne perusteet, joilla hakemus voidaan jättää lepäämään.

Maakaaren 12 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan hakemus on jätettävä lepäämään, jos kiinteistön saanto tai sen voimassa pysyminen on sopimuksen tai muun oikeustoimen mukaan ehdollinen. Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi kiinteistön kauppakirjan lykkäävä tai purkava ehto, joka ei vielä ole täyttynyt, estää lainhuudon myöntämisen. Hakemus jätetään lepäämään välitilan ajaksi.

A:n lainhuutohakemuksessa tarkoitetun kiinteistön omistusoikeus ei ole siirtynyt A:lle eikä sen lopullinen siirtyminen ole maakaaren 12 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ehdollinen. Tämän vuoksi käräjäoikeuden ei ole tullut myöntää lainhuutoa eikä hakemusta voida jättää lepäämään. Sen vuoksi A:n valitus hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Helena Lindgren ja Heimo Kiviranta

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.