Vaasan HO 21.03.2003 390

Valtuutus - Tutkimatta jättäminen

Käräjäoikeus oli ulosottovalitusasiassa kehottanut valittajayhtiötä korjaamaan puutteen sen asiamiehenä toimineen lakimiehen valtuutuksessa toimittamalla sille yhtiöjärjestyksen nimenkirjoitusvaatimukset täyttävä valtakirja uhalla, että valitus voitiin jättää muutoin tutkimatta. Täydennykselle asetettua määräaikaa oli pyynnöstä jatkettu kahdesti. Yhtiö ei ollut noudattanut kehotusta. Käräjäoikeus oli jättänyt ulosottovalituksen tutkimatta.

Yhtiö valitti hovioikeuteen ja toimitti käräjäoikeuden päätöksen jälkeen päivätyn valtakirjan. Hovioikeus lausui perusteluinaan muun ohella, ettei yhtiö ollut esittänyt perusteita laiminlyönnilleen. Ottaen huomioon oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 §:ssä muulle oikeudenkäyntiasiamiehelle kuin asianajajalle ja julkiselle oikeusavustajalle säädetty velvollisuus valtakirjan esittämiseen, hovioikeus katsoi, ettei oikeudenkäyntiä ole yhtiön laiminlyönnin vuoksi voitu jatkaa. Velvollisuus esittää valtakirja koskee jokaista oikeusastetta erikseen. Se, että yhtiö oli hovioikeudelle osoitetun valituksen yhteydessä toimittanut edellä mainituin tavoin päivätyn, muutoin asianmukaisesti allekirjoitetun valtakirjan, ei korjaa ulosottovalituksessa ollutta puutetta. Hovioikeus hylkäsi valituksen eikä muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I, s. 319
Lappalainen: Lakimies 1979, s. 250, 254-255
Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus I, s. 331
Vrt. Jokela: Oikeudenkäynti II, s. 71
KKO:1996:66

Jäsenet: Korkalainen, Varila, Rudanko

Esittelijä: Jaakkola

Yhtiö pyysi valituslupaa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 31.7.2003 Nro 1866: Ei valituslupaa.

+

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.