Rovaniemen HO 11.06.2003 387

Rangaistuksen tuomitsematta jättäminen, RL 28 luku 1 §, RL 3 luku 5 § 3 mom

Esittely 9.5.2003

Diaarinumero R 03/198
Esittely 9.5.2003
Taltionumero 387
Antamispäivä 11.6.2003

KUUSAMON KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 12.2.2003

A, B ja C olivat yhdessä ja yksissätuumin tunkeutuneet lähinnä viikonloppuisin asuinkäytössä olevaan rakennukseen rikkomalla kirveellä ulko-oven ikkunan ja anastaneet huoneistosta 9 pulloa keskiolutta, 3 pulloa siideriä, kotiparturisetin, CD-kasettinauhuri-radiosoittimen, 2 kaukosäädintä ja 68 CD-levyä. Vastaajat olivat seuraavana päivänä omaehtoisesti ilmoittaneet teostaan poliisille ja palauttaneet anastamansa omaisuuden alkoholijuomia lukuun ottamatta. A, B ja C olivat myös sitoutuneet sovittelusopimuksella korvaamaan asianomistajalle aiheuttamansa vahingon. Käräjäoikeus totesi, että vastaajat olivat murtautuneet naapuritaloon lähinnä saadakseen lisää alkoholijuomia ja jätti heidät rangaistukseen tuomitsematta, koska vastaajien nuoruuden ja ensikertalaisuuden sekä rikoksen jälkeisen omaehtoisen toiminnan vuoksi rangaistuksen määrääminen oli tarkoituksetonta.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Syyttäjä vaati valituksessaan, että A, B ja C tuomitaan sakkorangaistukseen, koska tekoa oli pidettävä erityisen moitittavana. Vastaajat olivat kylläkin palauttaneet pääosan anastamastaan omaisuudesta, mutta he eivät olleet itse ilmoittaneet teostaan poliisille. Rangaistuksen määrääminen ei ollut tarkoituksetonta sovittelusta huolimatta, varsinkaan kun ainoastaan B oli maksanut 66,66 euron osuudestaan 30 euroa. Vastaajien jälkikäteiset toimet tai se, että heitä ei oltu rekisteröity rikoksista, ei ollut riittävä peruste tuomitsematta jättämiselle.

A, B ja C eivät vastanneet valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Rikoslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan tuomioistuin saa jättää rangaistuksen tuomitsematta, milloin rangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto tai muu tekijän toiminta rikoksensa vaikutusten estämiseksi tai poistamiseksi tai sen selvittämisen edistämiseksi, tekijän henkilökohtaiset olot, rikoksesta tekijälle aiheutuvat muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat. Hovioikeus toteaa, että A, B ja C ovat omaehtoisesti ilmoittautuneet teostaan asianomistajalle ja edistäneet rikoksensa selvittämistä. Asiassa ei sen vuoksi ole merkitystä sillä, että tämän jälkeen rikoksesta on tehty ilmoitus poliisille muiden kuin tekijöiden toimesta.

Täysi-ikäisten vastaajien on tullut mieltää tekonsa luonne. Rikoslain 28 luvun 2 §:ssä murtautuminen asuttuun asuntoon on mainittu yhtenä törkeän varkauden tekomuotona. Siitäkin huolimatta, että anastuspäätös on ilmeisesti syntynyt hetken mielijohteesta, on rikosta sen tekotapa ja kohde huomioon ottaen pidettävä erityisen moitittavana. Tämän vuoksi hovioikeus katsoo, että itse tekoon liittyvät syyt rangaistuksen tuomitsemisen puolesta ovat painavampia kuin edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetut käräjäoikeuden tuomiossaan mainitsemat erityiset syyt, joiden vuoksi rangaistuksen tuomitseminen olisi tarkoituksetonta tai kohtuutonta. Koska muutakaan perustetta rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen asiassa ei ole, A, B ja C on tuomittava rikoksestaan rangaistukseen.

Tekijöiden oma-aloitteinen toiminta rikoksensa vaikutusten poistamiseksi ja sen selvittämiseksi on otettu rikoslain 6 luvun 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana.

Tuomiolauselma

A, B ja C tuomitaan kukin 20 päiväsakkoon á 6 euroa eli maksamaan sakkoa yhteensä 120 euroa.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.