Kouvolan HO 12.06.2003 667

Oikeudenkäyntikulut, Indispositiivinen asia

A ja B olivat käräjäoikeudessa hakeneet pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä eräisiin kuolinpesiin. C oli vastustanut hakemusta. Käräjäoikeus määräsi tehtävään A:n ja B:n esittämän henkilön. C valitti päätöksestä hovioikeuteen vaatien käräjäoikeuden päätöksen kumoamista ja asian palauttamista käräjäoikeuteen. A ja B vastasivat C:n valitukseen vaatien sen hylkäämistä. Lisäksi he vaativat, että C velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa.

Vahvennetun istunnon ratkaisu:

Määräyksen pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävään voi antaa vain tuomioistuin. Kysymyksessä on siten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettu asia, jossa sovinto ei ole sallittu. Tällaisessa asiassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Kolmijäsenisen kokoonpanon ratkaisu:

Käräjäoikeuden päätöstä ei muutettu. A ja B saivat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan, kun ei ollut erityistä syytä velvoittaa C:tä niitä korvaamaan.

OK_21_luku_2_§

KKO 1991:52
KouHO 29.11.2001 nro 1253
KouHO 22.1.2002 nro 40
KouHO 17.1.2003 nro 47
KouHO 12.9.2000 nro 871
RovHO 6.3.2001 nro 141
I-SHO 12.6.2001 nro 636
I-SHO 25.6.2002 nro 801

Vahvennettu istunto: Kivinen - Hoppu - Karila - U. Rantanen - Salmi - Peltonen - Tuomainen
Esittelijä: Toiminen

Kolmijäseninen kokoonpano: Hoppu - Salmi - Tuomainen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.