Itä-Suomen HO 24.06.2003 754

Maksukyvyttömyys - Verorikkomus

Vaikka lakitekstissä käytetyille käsitteille tuli lähtökohtaisesti antaa eri yhteyksissä sama merkitys, oli tulkinnassa kuitenkin otettava huomioon niiden säännösten tarkoitus, joissa käsite esiintyi. Maksukyvyttömyyden käsitteellä oli lain esitöiden ja oikeuskäytännön perusteella katsottava olevan rikoslain 29 luvun 4 §:ssä eri merkitys kuin rikoslain 39 luvun 1 §:ssä.

Verovelvollisen ei voitu katsoa olleen ennen liiketoiminnan lopettamista rikoslain 29 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla maksukyvytön, kun tämä oli pitkän aikaa jättänyt maksamatta lainkohdassa tarkoitetut verot ja maksut, mutta jatkanut samanaikaisesti toimintaansa ja maksanut muiden velkojien saamisia sekä palkkoja ja näin merkittävältä osin mahdollistanut toimintansa jatkamisen verojen ja maksujen laiminlyömisellä. Rikoslain 39 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla maksukyvyttömyydellä on oikeuskäytännössä katsottu tarkoitettavan tilannetta, jossa velallinen oli muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Näin ollen ei ollut estettä sille, että rikoslain 29 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen verojen ja maksujen tiettynä aikana suorittamatta jättämisen katsottiin johtuneen muusta syystä kuin sanotussa lainkohdassa tarkoitetusta maksukyvyttömyydestä, vaikka velallisen katsottaisiin samaan aikaan olleen rikoslain 39 luvun 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin maksukyvytön.

Markku Arponen, Paavo Eestilä, Kaarina Heino
Esittelijä: Eero Antikainen

Rikoslaki 29 luku 4 §
Rikoslaki 39 luku 1 §
HE 66/1988 vp. s. 65 ja 162
LaVM 6/1990 vp. s. 9-10
Eduskunnan vastaus 1990 vp. hallituksen esityksen n:o 66/1988 vp. johdosta
Salminen: Velallisen rikos, 1998, s. 160-196
Tapani: DL 2000, s. 691-718
Vento: Velallisen rikokset konkurssissa, 1992, s. 31-34
Viljanen: LM 1998, s. 1362-1375
KKO:1994:67
KKO:1995:137
KKO:1996:35
KKO:1998:110
KKO:2000:74

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.