Rovaniemen HO 31.10.2002 686

Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä, Avustajan määrääminen

SELOSTUS ASIASTA

Rovaniemen käräjäoikeus oli 28.5.2002 tuominnut A:n sakkorangaistukseen maksuvälinepetosta ynnä muuta koskevassa asiassa. A oli valittanut tuosta tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen.

Kemijärven oikeusaputoimisto oli päätöksellään 2.9.2002 myöntänyt A:lle oikeusapua edellä mainitussa asiassa 18.6.2002 lukien. Oikeusaputoimisto oli kuitenkin hylännyt A:n pyynnön asianajaja B:n määräämisestä hänen avustajakseen, koska kysymyksessä on oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yksinkertainen rikosasia.

A on ratkaisupyynnöllään saattanut oikeusaputoimiston päätöksen avustajan määräämisen osalta Rovaniemen hovioikeuden tutkittavaksi katsoen, että avustajan määrääminen oli tarpeen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Käräjäoikeus on kysymyksessä olevassa asiassa tuominnut A:n sakkorangaistukseen. A on valituksessaan hovioikeudelle vaatinut syytteen hylkäämistä yhden syytekohdan osalta ja rangaistuksen alentamista.

A on ratkaisupyynnössään ilmoittanut, että hän oli muun asian vuoksi vangittuna ja mielentilatutkimuksessa. A on todennut, että mainittu seikka ja hänen ikänsä ja kykynsä huomioon ottaen hän ei olisi itse kyennyt hakemaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan oikeusapuun ei kuulu avustaminen yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä.

Mainittua lainkohtaa on tulkittava siten, että asiassa tuomittavan tai tuomitun rangaistuksen laadusta riippumatta kysymyksessä ei ole lainkohdassa tarkoitettu yksinkertainen rikosasia, jos henkilön ei voida olettaa kykenevän ilman avustajaa valvomaan etuaan ja oikeuttaan asiassa. A:n esittämät seikat huomioon ottaen hänen oikeusturvansa edellyttää avustajan määräämistä muutoksenhakua varten.

Päätöslauselma

Hovioikeus määräsi A:n avustajaksi asianajaja B:n 18.6.2002 lukien.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.