Rovaniemen HO 19.09.2002 576

Rangaistuksen määrääminen ja mittaaminen, Yhdyskuntapalvelu

Esittely 19.8.2002

Diaarinumero R 02/487
Esittely 19.8.2002
Taltionumero 576
Antamispäivä 19.9.2002

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli 7.6.2002 tuominnut A:n 11.6.2001 ja 16.4.2002 välisenä aikana tehdyistä useista rikoksista, joihin sisältyi muun muassa laiton uhkaus, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, varkauksia ja luvattomia käyttöjä kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistusta A:lle mitatessaan käräjäoikeus otti alentavana seikkana huomioon A:lle 21.3.2002 tuomitun rangaistuksen ja koventamisperusteena hänen aikaisemman rikollisuutensa. Lisäksi käräjäoikeus määräsi A:n ehdonalaisen vapauden menetetyksi. Käräjäoikeus tuomitsi B:n 8.4. ja 13.4.2002 välisenä aikana tehdyistä useista rikoksista, joihin sisältyi muun muassa luvattomia käyttöjä, rattijuopumuksia, kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta ja näpistyksiä viiden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistusta B:lle mitatessaan käräjäoikeus otti koventamisperusteena huomioon hänen aikaisemman rikollisuutensa.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A valituksessaan vaati, että rangaistusta alennetaan ja hänet tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun. Lisäksi A vaati, että ehdonalaista vapautta ei määrätä menetetyksi. A vetosi siihen, että hänelle tuomittu rangaistus oli liian ankara ottaen huomioon hänen syykseen luetut teot, rangaistuksen kohtuullistaminen muiden rikosten johdosta ja yleinen rangaistuskäytäntö. A:n mukaan hän soveltui muuttuneiden olosuhteidensa ja asenteensa vuoksi yhdyskuntapalveluun.

B valituksessaan vaati, että rangaistusta alennetaan ja hänet tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun. B vetosi siihen, että hänelle tuomittu rangaistus oli liian ankara ottaen huomioon hänen syykseen luetut teot ja yleinen rangaistuskäytäntö. B:n mukaan hän kykeni suoriutumaan yhdyskuntapalvelusta eikä esteitä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiseen ollut.

Syyttäjä vastasi valituksiin ja kiisti A:n ja B:n muutosvaatimukset.

Hovioikeus teki asiassa seuraavan ratkaisun:

Perustelut

Rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan, jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus ottaa uutta rangaistusta määrättäessä kohtuuden mukaan huomioon rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana.

A:lle rangaistusta nyt kysymyksessä olevista rikoksista määrättäessä voidaan ottaa huomioon rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana seuraavat aikaisemmat tuomiot: Oulun käräjäoikeus 4.9.2001 (Rovaniemen hovioikeus 7.5.2002), Oulun käräjäoikeus 5.10.2001 (Rovaniemen hovioikeus 21.12.2001), Oulun käräjäoikeus 5.10.2001 (Rovaniemen hovioikeus 7.5.2002), Oulun käräjäoikeus 21.3.2002 (Rovaniemen hovioikeus 28.6.2002 ja Oulun käräjäoikeus 6.6.2002.

A:n rikosten vakavuuteen ja lukumäärään sekä hänen aikaisempaan rikollisuuteensa ja myös siihen nähden, että edellä mainituissa aikaisemmissa tuomioissa 4.9.2001 annettua tuomiota lukuun ottamatta rangaistuksia on jo rikoslain 7 luvun 6 §:n perusteella kohtuullistettu, ei A:lle tuomittua rangaistusta ole rikoslain 7 luvun 6 §:n perusteella syytä alentaa käräjäoikeuden suorittamaa kohtuullistamista enemmän.

A:lle tuomittu rangaistus on muutoinkin oikeudenmukaisessa suhteessa hänen syykseen nyt luettujen rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä hänen rikoksista ilmenevään syyllisyyteensä ja rangaistuskäytäntöön nähden. Hänelle tuomittua rangaistusta ei siten ole aihetta alentaa eikä ehdonalaista vapautta jättää määräämättä menetetyksi.

Yhdyskuntapalvelua voidaan siitä annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan tuomita, jos rikoksentekijä tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Lisäksi lain 4 §:n mukaan yhdyskuntapalveluun tuomitseminen edellyttää, että rikoksentekijän voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Edellä esitetystä ja A:n rikosrekisterin osaotteesta ilmenee, että hänet on myös ennen nyt kysymyksessä olevien rikosten tekemistä tuomittu useita kertoja ehdottomiin vankeusrangaistuksiin lukuisista rikoksista. Lisäksi hänelle 18.11.1999 vankeusrangaistuksen sijasta tuomittu yhdyskuntapalvelu on 5.10.2001 muunnettu kokonaan takaisin vankeudeksi. Mainitut seikat muodostavat lain 3 §:n 1 momentin mukaisen esteen A:n tuomitsemiselle yhdyskuntapalveluun.

B:lle tuomittu rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa hänen syykseen luettujen rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä hänen rikoksista ilmenevään syyllisyyteensä ja rangaistuskäytäntöön nähden. Hänelle tuomittua rangaistusta ei siten ole aihetta alentaa.

B:n rikosrekisterin osaotteesta ilmenee, että hänet on ennen nyt kysymyksessä olevien rikosten tekemistä tuomittu myös viime vuosina useita kertoja ehdottomiin vankeusrangaistuksiin lukuisista rikoksista. B:n kokonaisrikollisuus muodostaa yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaisen esteen hänen tuomitsemiselleen yhdyskuntapalveluun.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.