Rovaniemen HO 04.06.2002 418

Sakonmuuntoasia, Sakon muuntamatta jättäminen

Esitelty 4.6.2002

Diaarinumero R 02/161
Esitelty 4.6.2002
Taltionumero 418
Antamispäivä 1.7.2002

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli määrännyt A:lle muuntorangaistuksena maksamatta olevien 85 päiväsakon sijasta 42 päivää vankeutta eikä A:n pyynnöstä huolimatta enää lykännyt asiaa ja varannut A:lle mahdollisuutta sakkojen maksamiseen. Käräjäoikeus perusteli tältä osin ratkaisuaan sillä, että asiaa oli A:n vaatimalla tavalla lykätty kolme kertaa ja A oli näin saamansa maksuajan aikana lyhentänyt sakkojaan vain 13,46 euroa huolimatta siitä, että hän oli ilmoittanut voivansa lyhentää sakkoja säännöllisesti.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A valituksessaan vaati, että muuntorangaistus jätetään määräämättä ja toissijaisesti, että hänelle myönnetään lykkäystä sakkojen maksamiseen.

Syyttäjä ei vastannut valitukseen.

Hovioikeus teki asiassa seuraavan ratkaisun:

Perustelut

A ei ollut valituksessaan esittänyt sellaisia henkilökohtaisiin oloihinsa liittyviä riittäviä perusteita, joiden vuoksi muuntorangaistus voitaisiin rikoslain 2a luvun 6 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella jättää määräämättä.

Rikoslain 2a luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuin voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä, jos sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-vuotiaana. A on syyllistynyt muunnettavina oleviin sakkorangaistuksiin liittyviin rikoksiin 15- ja 16-vuotiaana.

Alle kahdeksantoistavuotiaana tehdystä rikoksesta ei rikoslain 2 b luvun 1 §:n 2 momentin mukaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Aiemmin vastaava säännös sisältyi ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n 2 momenttiin. Ehdollisen vankeuden määräämisessä noudatettavia perusteita voidaan soveltaa nuoren muuntorangaistukseen määräämistä tai määräämättä jättämistä harkittaessa. A:n nyt kysymyksessä olevien tekojen laatu ja lukumäärä huomioon ottaen A:lle nuorena henkilönä tuomitut sakkorangaistukset voidaan jättää muuntamatta vankeudeksi.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden päätös kumotaan. Muuntorangaistusvaatimus hylätään. A:lle ei määrätä muuntorangaistusta.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.