Rovaniemen HO 27.06.2002 380

Yhteishuoltajuus, Tietojensaantioikeus

Esittely 30.4.2002

Diaari numero S 02/134
Esittely 30.4.2002
Taltio numero 380
Antamispäivä 27.6.2002

KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS

Käräjäoikeus hylkäsi A:n vaatimuksen siitä, että hänelle määrätään oikeus saada hänen ja B:n yhteisen lapsen C:n koulumenestystä ja terveyttä koskevia tietoja suoraan viranomaisilta. Käräjäoikeus katsoi, että A sai riittävässä määrin mainitut tiedot B:ltä, jonka huollossa C oli.

VAATIMUKSET JA ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A vaati, että hänelle määrätään oikeus saada tiedot C:n terveydentilasta koulun terveydenhoitohenkilökunnalta sekä koulunkäynnin edistymistä koskevat tiedot C:n opettajilta.

B vaati, että A:n valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A vaatimuksen mukaisen määräyksen antaminen tarkoitti sitä, että lapsen huolto uskotaan myös sille vanhemmalle, joka haluaa saada tietoja eli että lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa. Yhteishuolto on tällöin rajoitettua siten, että toiselle huoltajalle kuuluu vain tietyt huoltajan tehtävät, oikeudet tai velvollisuudet.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Asia on ratkaistava silmälläpitäen lapsen etua.

Hovioikeus katsoi, että C:n edun mukaista on, että A saa haluamansa tiedot C:n koulunkäynnistä suoraan kouluviranomaisilta ja terveydentilaa koskevat tiedot suoraan terveydenhoitohenkilökunnalta.

Käräjäoikeuden päätöstä muutettiin siten, että C uskottiin A:n ja B:n yhteishuoltoon siten, että B:n osalta huolto rajoittuu oikeuteen saada tietoja C:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista kouluviranomaisilta ja terveydentilaan liittyvistä asioista terveydenhoitohenkilökunnalta.

Ks. KKO:2003:7

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.