Rovaniemen HO 26.06.2002 349

Pahoinpitely, Oheissakko

Esittely 4.6.2002

Diaarinumero R 01/597
Esittely 4.6.2002
Taltionumero 349
Antamispäivä 26.6.2002

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n törkeän pahoinpitelyn yrityksestä 3 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohella 45 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, koska A oli yrittänyt aiheuttaa B:lle vaikean ruumiinvamman ja hengenvaarallisen tilan lyömällä tätä tyhjällä oluttuopilla kasvoihin siten, että tuoppi oli särkynyt ja B:lle oli aiheutunut kasvoihin vammoja.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A valituksessaan vaati, että hänet katsotaan syyllistyneen törkeän pahoinpitelyn yrityksen asemesta vain pahoinpitelyyn ja että ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella tuomittu sakko poistetaan.

Syyttäjä vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

Hovioikeus teki asiassa seuraavan ratkaisun:

Perustelut

Teon oikeudellinen arviointi

Asiassa on tältä osin kysymys siitä, onko A lyömällä tyhjällä oluttuopilla B:tä kerran kasvoihin syyllistynyt törkeän pahoinpitelyn yritykseen vai pahoinpitelyyn.

Rikoslain 21 luvun 6 §:n (578/1995) mukaan pahoinpitelyn yritys voidaan katsoa törkeäksi muun ohessa silloin, kun pahoinpitelyssä on yritetty aiheuttaa toiselle vaikea ruumiinvamma tai hengenvaarallinen tila ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

B:tä koskevasta lääkärinlausunnosta 13.1.2001 ilmenee, että hänelle on lyönnistä aiheutunut syytteessä mainitut vammat eli kasvojen vasemmalle puolelle useita pieniä pinnallisia naarmuja ja vasempaan poskeen noin 2 senttimetriä pitkä, syvähkö, toisesta päästä repaleinen haavauma. Lausunnon mukaan haavaumasta tuli jäämään pysyvä kosmeettinen haitta arven muodossa. Edelleen lausunnossa on todettu, että haavan sijainti ja tekotapa oli aiheuttanut B:n terveydelle kohtalaisen merkittävän vaaran. Hyvin läheisillä alueilla sijaitsivat silmä, kasvojen vasemman puolen päähermotusrata sekä kaulalaskimot ja -valtimot. Lisäksi lausunnon mukaan silmävamma olisi voinut aiheuttaa näön menetyksen, hermovamma kasvojen vasemman puolen halvaantumisen ja kaulasuonien vamma merkittävän verenhukan ja pahimmassa tapauksessa merkittävän uhkan potilaan hengelle.

Hovioikeus toteaa, että lääkärinlausunnossa mainitut B:lle aiheutuneet vammat eivät ole olleet laadulta erityisen vakavia. A on lyönyt kerran B:tä kasvoihin heidän välillään ravintolassa syntyneen riidan yhteydessä. Lyönti on tapahtunut yllättäen ja se on kohdistettu ilmeisen sattumanvaraisesti kohti B:n kasvoja. Siihen nähden A:n ei ole näytetty yrittäneen tahallaan aiheuttaa B:lle myöskään muita säännöksessä tarkoitettuja vaikeita ruumiinvammoja siitäkään huolimatta, että osumakohdan läheisyydessä on sijainnut lääkärinlausunnossa todetuin tavoin ihmiskehon helposti vioittuvia elimiä ja että lyönti on ollut käräjäoikeuden katsomin tavoin voimakas.

Säännöksessä mainitulla hengenvaarallisella tilalla tarkoitetaan toteutunutta todellista seurausta eli hengenvaarallista tilaa eikä vain todellista vaaraa (LaVM 22/1994 vp s.12 ja esim. KKO 1998:1). Lääkärinlausunnosta ilmenevät toteutuneet vammat huomioon ottaen A:n menettelystä ei ole aiheutunut B:lle säännöksessä tarkoitettua hengenvaarallista tilaa. Edellä mainitut tapahtumaolosuhteet huomioon ottaen A:n ei ole myöskään näytetty yrittäneen tahallaan aiheuttaa B:lle hengenvaarallista tilaa.

Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, että A on lyömällä B:tä tyhjällä oluttuopilla kasvoihin ja aiheuttamalla B:lle edellä selostetussa lääkärinlausunnossa mainitut vammat syyllistynyt törkeän pahoinpitelyn yrityksen asemesta pahoinpitelyyn.

Rangaistus

Käräjäoikeuden A:lle tuomitsemaa 3 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ei ole pahoinpitelyn tekotapa huomioon ottaen syytä alentaa.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa tuomitaan yleensä sakkoa pahoinpitelyrikosten yhteydessä lähinnä vain kysymyksen ollessa siitä, tuomitaanko vankeusrangaistus ehdottomana vai ehdollisena. A:ta ei ole aikaisemmin rikoksista rekisteröity. Nuo seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että ehdollista vankeusrangaistusta on yksinään pidettävä tässä tapauksessa riittävänä rangaistuksena.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomiota muutetaan siten, että A:n syyksi luetaan pahoinpitely ja hänelle ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella tuomittu sakko poistetaan. Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.