Rovaniemen HO 24.06.2002 348

Yhdyskuntapalvelu

Diaarinumero R 02/202
Esittely 4.6.2002
Taltionumero 348
Antamispäivä 24.6.2002

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 7.4.2001 tehdystä pahoinpitelystä 60 päivän vankeusrangaistukseen eikä A:n vaatimuksesta huolimatta tuominnut häntä vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun. Käräjäoikeus perusteli tältä osin ratkaisuaan sillä, että A oli jo aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalveluun ja lisäksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A valituksessaan edelleen vaati, että hänet tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Syyttäjä vastasi valitukseen.

Hovioikeus teki asiassa seuraavan ratkaisun:

Perustelut

Yhdyskuntapalvelua voidaan siitä annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan tuomita, jos rikoksentekijä tuomitaan enintään kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.

Lain esitöissä (HE 144/1996 vp s. 13 ja LaVM 15/1996 vp s. 2) on ehdottomien vankeusrangaistusten osalta todettu, ettei vuosien takaisille rikoksille yleensä tulisi antaa merkitystä tehtäessä valintaa yhdyskuntapalvelun ja vankeusrangaistuksen välillä. Toisaalta pelkkä kokonaisrikollisuus voi olla esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Lain esitöiden mukaan yksi aiempi yhdyskuntapalvelurangaistus ei yleensä voisi estää uuden tuomitsemista, mutta kaksi aiempaa rangaistusta voisivat. Myös harkittaessa aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten vaikutusta uuden tuomitsemiseen tulisi huomiota kiinnittää sekä aiemmista rikoksista kuluneeseen aikaan että rangaistusten ankaruuteen. Toisaalta esitöissä on todettu, että yksikin aiempi yhdyskuntapalveluseuraamus voi estää uuden tuomitsemisen, kun tämän lisäksi on muita painavia syitä.

A:n rikosrekisterin osaotteesta ilmenee, että ennen nyt kysymyksessä olevaa tekoa hänet on tuomittu 26.9.1995, 9.12.1997 ja 14.3.2000 yhteensä neljä kertaa yhdyskuntapalveluun vuosina 1995, 1997 ja 1999 tekemistään rikoksista. Mainituista tuomioista kolmessa on ollut kysymys pahoinpitelystä. Yhdyskuntapalvelurangaistusten perustana olleiden vankeusrangaistusten pituus on vaihdellut 60 päivästä kuuteen kuukautta. A on lisäksi 24.9.1998 tuomittu vuonna 1998 tekemistään liikenne- ja muista rikoksista yhteiseen 50 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. A on suorittanut hänelle tuomitut yhdyskuntapalvelurangaistukset. Kriminaalihuoltoyhdistyksen 11.10.2001 päivätyn soveltuvuusselvityksen mukaan A soveltuu yhdyskuntapalveluun.

A:n nyt kysymyksessä oleva rikos on tehty 7.4.2001 eli hieman yli vuoden kuluttua siitä, kun hänet viimeksi 14.3.2000 oli tuomittu yhdyskuntapalveluun. Rikos on pahoinpitely eli siis sama, josta hänet on jo kolme kertaa aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalveluun. A:n aikaisemmista rikoksista on kulunut suhteellisen pitkä aika tuomiossa 14.3.2000 mainittua vuonna 1999 tehtyä pahoinpitelyä lukuun ottamatta. Tästä huolimatta hovioikeus katsoo, kun huomioon otetaan A:n aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten lukumäärä ja niihin liittyvien rikosten samankaltaisuus sekä A:lle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus, että aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset ja A:n kokonaisrikollisuus ovat lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla esteenä hänen tuomitsemiseensa yhdyskuntapalveluun. A:ta ei siten voida tuomita nyt kysymyksessä olevasta rikoksesta vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.