Rovaniemen HO 14.06.2002 324

Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi, Laki yhdyskuntapalvelusta 11 § 2 momentti

Pääkäsittely 16.5.2002

Diaarinumero R 01/677
Pääkäsittely 16.5.2002
Taltionumero 324
Antopäivä 14.6.2002

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli 2.10.2001 kieltänyt jatkamasta A:lle aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa ja määrännyt, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta oli suoritettava vankeutena. Käräjäoikeus oli perusteluinaan lausunut, että syyttäjä oli syyttänyt A:ta rikoksista, joista voi olla seurauksena vankeutta. A:ta koskevaa rikosasiaa oli 2.10.2001 käsitelty käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Tuomio tuossa asiassa tultaisiin antamaan 16.10.2001.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A vaati valituksessaan, että syyttäjän vaatimus yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi hylätään ja että hovioikeus välipäätöksellä kumoaa käräjäoikeuden määräämän yhdyskuntapalvelun aloittamiskiellon. A pyysi, että valitus käsitellään yhdessä hänen käräjäoikeuden 16.10.2001 tuomiosta tekemänsä valituksen kanssa.

A lausui, että yhdyskuntapalvelua ei ollut välttämätöntä muuntaa vankeudeksi eikä kieltää aloittamasta sen täytäntöönpanoa. Syyttäjän vaatimus oli perustunut arvioon A:n tekemiksi väitettyjen uusien rikosten seuraamuksesta ja käräjäoikeus oli 2.10.2001 muuntaessaan yhdyskuntapalvelun vankeudeksi ottanut kantaa vastaisuudessa eli 16.10.2001 uusista rikoksista annettavaan tuomioon. Tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut antaa ratkaisu yhdyskuntapalvelun muuntamisesta vankeudeksi ja tuomio uusista rikoksista samalla kertaa.

Syyttäjä vaati, että valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomio oli oikea.

PÄÄKÄSITTELY

Hovioikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn 16.5.2002. Asia käsiteltiin yhdessä käräjäoikeuden tuomiota 16.10.2001 koskevan valitusasian R 01/729 kanssa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaan tuomitessaan aiemmin yhdyskuntapalveluun tuomitun henkilön siitä erilliseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomioistuin voi kieltää aloittamasta tai jatkamasta yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa. Kieltäessään aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon tuomioistuimen on määrättävä, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta on suoritettava vankeutena.

Käräjäoikeus on 2.10.2001 kieltänyt jatkamasta aiemmin tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa ja määrännyt, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta on suoritettava vankeutena. Käräjäoikeus on 16.10.2001 tuominnut A:n uusista rikoksista eli törkeästä pahoinpitelystä ynnä muista rikoksista 1 vuoden 2 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämistä ja vankeudeksi muuntamista ei voi ratkaista ennen uusia rikoksia koskevan tuomion antamista.

Hovioikeus on käsitellyt kyseiset valitusasiat eli yhdyskuntapalvelun muuntamista ja muun muassa törkeää pahoinpitelyä koskevat asiat yhdessä.

Keskeisenä perusteena yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämistä koskevassa harkinnassa käytetään tuomittavan rikoksen törkeyttä. Täytäntöönpanon kieltäminen on säännönmukaista, jos uudesta rikoksesta tuomittu rangaistus nousee vuoden tasolle. Uuden rikoksen törkeyden ohella harkinnassa kiinnitetään huomiota siihen, miten paljon yhdyskuntapalvelusta on päätöstä annettaessa suorittamatta.

A on tuomittu 1 vuoden 2 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen asiassa R 01/729. A ei ole suorittanut aiemmin tuomittua yhdyskuntapalvelua lainkaan. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus kieltää yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aloittamisen ja määrää yhdyskuntapalvelun suoritettavaksi vankeutena.

Ratkaisu

Hovioikeus kielsi aloittamasta 13.6.2001 tuomitun yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoa ja määräsi, että jäljellä oleva osa yhdyskuntapalvelusta oli suoritettava vankeutena. Yhdyskuntapalvelua ei ollut suoritettu lainkaan. Suorittamatta oli 3 kuukautta vankeutta, josta rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla vähennettiin 5 päivää. Vapaudenmenetysaika 14. - 16.1.2001 ja 13. - 14.2.2001.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.