Rovaniemen HO 06.06.2002 308, 309

Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelylain 48 §:n 1 momentin soveltamisala

Kysymys siitä, voitiinko velkajärjestelylain 48 §:n 1 momentin säännöstä soveltaa myös osakeyhtiön johtoon kuuluviin henkilöihin, jotka eivät omistaneet yhtiön osakkeita.

A ja B olivat harjoittaneet elinkeinotoimintaa X Oy:ssä sen johtoon kuuluvina osakkeenomistajina. Yhtiön konkurssin jälkeen A ja B olivat olleet työsuhteessa heidän lähipiiriinsä kuuluvien sukulaistensa omistamassa Y Oy:ssä sekä toimineet yhtiössä A yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä B yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hovioikeus katsoi sen päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla A:n ja B:n tosiasiallisesti jatkaneen X Oy:ssä harjoittamaansa elinkeinotoimintaa Y Oy:ssä. Koska yksityishenkilön velkajärjestely ei ollut tarkoitettu eikä soveltunut edelleen harjoitettavaan yritystoimintaan liittyvien ongelmien ja velkojen selvittelyyn, A:n ja B:n X Oy:n ja Y Oy:n veloista antamiin takaussitoumuksiin perustuneet velat eivät kuuluneet velkajärjestelyn piiriin siitä huolimatta, etteivät A ja B säännöksen sanamuodon edellyttämällä tavalla omistaneet Y Oy:n osakkeita.

Jäsenet: Simo Simola, Seppo Karvonen, Auli Vähätörmä
Esittelijä: Markku Laine
Vailla lainvoimaa (LVT:0)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.